نجيب فاضل قيصاكورك

سلطان الشعراء “1-2″ | الأديب الكبير نجيب فاضل قيصاكورك

Sultan of Poets / “Sultan-uş Şuara” (in Arabic)

سلطان الشعراء “1″ | الأديب الكبير نجيب فاضل قيصاكورك

 

سلطان الشعراء “2″ | الأديب الكبير نجيب فاضل قيصاكورك

 

Anecdotes:
In a conference, an Algerian journalist asks a question to Necip Fazil (Najib Fazil):

- “Wasn’t Ottoman State imperialist?” His response:

-”My son.. If Ottoman State was imperialist, you wouldn’t have asked this question in French, but you would have asked in Turkish.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>