1439-regaip-kandili-tebrik

1439 REGAİB KANDİLİ MÜBAREK OLSUN

Hicrî 1440’a girişimizin yaklaştığının müjdesi hâlinde Regaib Kandili’ne de ulaşmış bulunuyoruz.

Allah Azîmüşan’ın rağbet ettiği ve rağbet edilmesini dilediği bu gecede, bizler de İslâm ihtilâl ve inkılâbının gerçekleşmesine olan inancımızla, rağbetin dilendiği bu gece hürmetine rağbet edicilerin en yücesi olan Allah’tan, başta Kumandanımız olmak üzere tüm Müslümanların ve gönüldaşlarımızın ümit ve dualarına rağbet ve ihsanını dileriz.

Ya Rab; sen bizleri İslâm ihtilâl ve inkılâbının madde ve mânâ şartlarına erdir!

Sen bizi, İslâm ihtilâl ve inkılâbını gerçekleştirmeye vesile kıl!

Başta Kumandanımız’a yapılan TELEGRAM işkencesi olmak üzere, Müslümanlara ve tüm insanlığa yapılan zulüm ve işkenceleri bitirip, düşmanlarından intikam almayı nasip eyle.

Sen bize şehidlik şuuru ihsan eyle ve o hâl üzere ölümü nasip eyle!

ADIMLAR Fikir-Kültür-Siyaset Platformu

http://www.adimlardergisi.com/1439-regaib-kandili-mubarek-olsun/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>