bir-sinif-necip-fazil-üstad-adimlar

BİR SINIF – Necip Fazıl KISAKÜREK

 

Yıllarca üzerimize, en alçak ve esfel soyun­dan tahrik projektörleri tutuldu.

Bu projektörle­rin, aydınlatmak ve göstermek dâvasında olduğu hiç bir şey yoktu. Onlar, aydınlatıcı aletler değil, bilâkis karanlıkta yanıp içindeki hususî resmi aksettiren (Lântern-Majik)lerdi. (Sihirli Fener) Yani bizi göster­miyorlar; bizim kar gibi beyaz alınlarımızda ken­di isnat ve iftiralarının resimlerini gösteriyorlardı. Kendi içlerinde, evvelden zaptedilmiş plâka­lardan ibaret olan bu resimlere göre, biz mürteciyiz, inkılâp düşmanıyız, komünist emellerinin üf­lediği ve yürüttüğü bir cereyanız, komünistlerle bir arada imhası gereken insanlarız!!!

Düne kadar bize yönelen zulüm, hiç değilse bizi komünistlerle karıştırmamak, doğrudan doğ­ruya nefsine düşman farzetmek ve bu teşhisi de (rejim) ve hükümete mal etmek suretiyle, bütün vahşeti içinde biraz namusluydu. Bugün, yeni (rejim) ve hükümetin medenî ve (demokratik) müsamahası karşısında, devlet ve gençlik gibi iki aziz aksülâmel kutbunu aleyhimize kışkırtmak için sinsi sinsi çalışması bakımından en namus­suz bir zümrenin planlarıyla çevriliyiz. Bu zümre; Yahudiliğin, Masonluğun, münafıklığın, içten yı­kıcılığın, millî ve dinî vahdet suikastçılığının, tek kelimesiyle her türlü beşerî oluş katilliğinin kur­may heyeti olan dönmelerdir.

Projektörü, projek­törü değil, işleyebilmesi için karanlığa muhtaç olan sinema makinesini bunlar idare ediyor ve alınlarımızın beyaz perdesinde, kendi irin dolu ci­ğerlerinin ve kurt dolu barsaklarının (röntgen)ini göstermeye kalkıyorlar. Kimse de işin farkında olmuyor!

Beyoğlu’nun dönme sinemalarından birinin locasında her gün meçhul bir delikanlının visa­line istida veren taallûkatları (Hısım ve yakınlar), komünist sefaret­hanesinin ve Rus bankasının tediye şekline âşinâ kültürleri, Mister Truman’ın çenesinden kopardıkları itimat kılını Stalin’in ihtiyad tırnağı ile aynı zarfta muhafaza eden tabiyeleri; ve her devir boyunca, Allah ve Peygamber düşmanlığı adına ne bulurlarsa o devre hülûl için kapı diye kullandıkları seciyeleriyle, bu lâğım kadrosundan âdi mahlûkların oyununa kapılmayacak devlet ve gençliği göreceğimiz günler yakındır.

Necip Fazıl KISAKÜREK
(17 Nisan 1959)
(Hücum ve Polemik İsimli Eserden)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>