bir-unsal-gider-bin-unsal-gelir

BİR ÜNSAL GİDER, BİN ÜNSAL GELİR!

ADIMLAR Fikir, Kültür, Siyaset Platformu bünyesinde yayımlamakta olduğumuz dergimizin bürosuna geçtiğimiz gün yapılan saldırı sonucunda, Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Ali Osman Zor başta olmak üzere, dört gönüldaşımız yaralanmış ve Ünsal Zor şehid olmuştur.

Bundan tam 3 sene önce, eşi Nuray Zor hanımefendinin Şehidlik mertebesine ermesinin ardından, sıklıkla şehidlik arzusunu aramızda dile getiren Ünsal Zor nihayet emeline ulaştı.

Ünsal Zor’un şehid oluş biçimi, mekânı ve tarihi emsâlsizdir:

Gönüldaşımız bombanın tesiriyle düştüğü yere kanını akıttığı gibi, aradan neredeyse iki gün geçmesine karşın bugün hâlâ kanını akıtmakta ve Allah uğrunda akıttığı bu kan en ufak bir kuruma-pıhtılaşma emaresi göstermemektedir.

Gönüldaşımız bu binâda “ADIMLAR” markası altında İşgâlci Hıristiyan-Yahudi Batı Emperyalizmi ve onun bölgedeki işbirlikçilerine karşı tuttuğumuz mevzide şehid olmuştur.

Ve gönüldaşımız, İBDA Mücadele Tarihi’nin tam da 40. Yılında, Allah Yolunda bu nasibe ermiştir.

Gönüldaşımızın şehid olmasıyla sonuçlanan bu saldırı, sebebleri ve saldırganlar hakkında akıl sahibi her insan yayınlarımızdan ve faaliyetlerimizden yola çıkarak fikir sahibi olabilir. Saldırının zamanlaması, düzenlemekte olduğumuz ve görüntülü kayıtlarını internet sitemizde yayınladığımız halka açık istişare toplantıları ve Sayın Ali Osman Zor’un kaleme aldığı yazılarla doğrudan ilgilidir.

Bizim açımızdan bu saldırı kesinlikle bir sürpriz değil, aksine kolladığımız ve beklediğimiz bir karşılıktı… Ünsal zor da biliyor ve o şuurla bırakmıyordu tuttuğu mevzii…

Kısaca bu saldırı, özellikle son 25 yıldır bölgemizde Amerika öncülüğünde Hıristiyan-Yahudi Batı Emperyalizmi tarafından yürütülen saldırıların son örneğidir.

Hedef bizzat Genel Yayın yönetmenimiz Sayın Ali Osman Zor ve onun kadrosudur… Ve ADIMLAR’ın şahsında İslâm, vatan ve milleti…

Ortaya çıkan tahribattan anlıyoruz ki saldırıyı düzenleyenler bütün gönüldaşlarımızı öldürmek istemişler. Saldırının düzenleniş biçimi ve maksadına bakıldığında istihbarat örgütlerinin işi olduğu bizim için kesinlik belirtmektedir… Söz konusu “örgütler” ise CIA ve MOSSAD başta olmak üzere, bölgemizde on yıllardır rahatlıkla at koşturan Batılı istihbarat örgütleridir.

ADIMLAR Fikir, Kültür, Siyaset Platformu bünyesinde yayınlanan dergimizde ortaya koyulan anlayıştır bu saldırının sebebi…

Esas düşman Amerika ve müttefikleri bölgemizde kime yada kimlere saldırıyorsa hiçbir önşart koşmadan ve komplekse kapılmadan omuz omuza verdiğimiz ve bölgemizdeki işbirlikçi yapılara karşı durduğumuz için. Barbar Batı saldırganlığının karşısında Büyük Doğu coğrafyasının kurtuluşu için gerekli örnek tavrı ortaya koyduğumuz için.

Hıristiyan-Yahudi Batı emperyalizmi ve işbirlikçilerini bölgemizde en çok rahatsız eden ve düşman karşısında bir ve bütün olabilmenin nasılını ortaya koyan yayın organı olduğumuz ve anlayış merkezini de işaret ettiğimiz için gerçekleşmiştir.

İslâm Milletinin, dolayısıyla Türk’ün ayağa kalkmasından korkuyorlar. Bu şekilde, yok etmeye dönük saldırmalarının anlamı da budur…

Demek ki ADIMLAR, hedefi tam alnından vurmuştur!

ADIMLARımız, yüreklerine korku salmıştır!..

Batı ve Batıcılar karşısında verilen mücadeleyi pasifize etmek için sıklıkla ortaya atılan “provokasyon” biçimindeki değerlendirmeler bir yana, biz “vesileye yapışınız!” ulvî emri dairesinde iş görmeye devam edecek ve bundan sonra da gerekli gördüğümüz biçimlerde mücadelemizi yükseltmek için söz konusu saldırıyı sıçrama tahtası kılacağız…

Aksi hâlde şehidlere verilmiş sözümüzden dönmüş oluruz ki, biz, şehidlerimizi boşa vermiyoruz!

Biz Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun çocuklarıyız. Dolayısıyla yaşanacak zorluklardan bize tasa, gam ve keder yoktur!

Şehidlerimizi defneder ve sıramızı bekleriz!.. Beklemekle kalmaz, bunun için nasibimizin peşinden koşarız…

Bu noktada bizi üzen bir şey varsa o da, bu saldırıdan önce olduğu gibi bugün de müşahede etmekte olduğumuz gevşeklik hâlidir. Milletçe içinde olduğumuz şartların bir türlü idrak edilmemesi ve bütün kesimlere sinmiş olan bu ciddiyetsizlik hâli… Bu çerçevede herkesi bağlısı olduğunu iddia ettiği değerlere ciddiyetle sarılmaya davet ediyoruz…

Ciddi olunsun!

Her ne yapılıyorsa, herkes ciddi olsun!

Biz ciddiyiz ve bu işin şakasında değiliz.

Bu kavga bütün Büyük Doğu’yu da içine alan ANADOLU coğrafyasında Barbar Batı’dan tek bir unsurun dahi kalmadığı güne kadar sürecek.

Neticede bir Ünsal gider, bin Ünsal gelir!

Boşluk bırakmadan mevzi tutmaya devam edeceğiz. Ve bunun için bugün burada “Hepimiz Ünsal’ız!”

Son sözü az önce kendisiyle görüştüğümüz ve kadrosu olmaktan gurur duyduğumuz, son üç yılda iki kardeşini şehid veren Ali Osman Zor söylesin:

Amerikan işgâline, Amerikan İşbirlikçilerine karşı bizler bir adım geri atmayız, atmayacağız da!

Bugün, yarın, öbür gün fark etmez; topraklarımızdan muhakkak kovacağız onları!

Hıristiyan-Yahudi Batı Saldırganlığına burada gönüllü olarak destek verenlerin muhakkak biz karşılarında olacağız!

Dini, ırkı, ideolojisi, siyaseti ne olursa olsun!

Bu vatan bizim!

Biz müslümanız!

Biz İBDA mensubuyuz!

İşbirlikçileri muhakkak kovacağız!

YÂ CABBAR, YÂ KAHHAR, YÂ MUNTAKÎM ALLAH!
BİZİ, İNTİKAMINA MEMUR ET!

ADIMLAR Fikir, Kültür, Siyaset Platformu
Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:48 Kat:3 Kağıthâne – İSTANBUL
www.adimlardergisi.com
E-mail: adimplatformu@gmail.com
Twitter: @ADIMLARdergisi
Facebook|adimlardergisi

Tel: (212) 234 27 10
GSM: 0544 487 1999

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>