bu-ses-necip-fazil-üstad-adimlar

BU SES.. – Necip Fazıl KISAKÜREK

 

Bu sesi duymayan, bir sensin!

İnsan, hayvan, cemat, nebat, bütün kadrosuyla bütün âlem, bu sesin ahenginden, az veya çok bir nasibe mâlik…

0 nasip yalınız sende yok! Sen Allah Kelâmının «Belhüm adal Hayvandan aşağı» diye tarif ettiği kazurat insanın bizzat kafa kâğıdısın!

Zamanın mekânız bir boşlukta aktığı, mekâ­nın zamansız bir zeminde donup kaldığı en yakası açılmamış mücerretten, Hindli paryanın burnun­daki cüzzam yeniğini saran, Amerikalı milyarde­rin purosundaki külü titreten müşahhas korku tecellisine kadar, bütün varlık, her yerde, her va­kit, yalınız bu sesin doğru veya eğri nağmelerini heceleye heceleye yaşıyor: Allah, yol, dâva, ideal…

Yalınız sen, biricik varlık haysiyeti olan bu kaygının dışındasın! Ağzından tıkındığın levsleri ardından, biraz daha temiz iade eden bir hazım ci­hazı istirahati içinde, öleceğini bilerek, fakat ona başkalarında inanarak, bir domuzdan daha hodgâm ve mes’ut, yaşamaktasın! Cins beyinlerin gışasına yapışarak kurtarıcı sistemlerin ruhunu aşılayan ulvi ıstırap, senden o kadar iğreniyor ki yanına bile uğramıyor! Ne kadar maddi ve mânevi uzvun varsa, hepsi, Allah tarafından işlemek üzere halk olundukları fiillerin, senin tarafından, aksini yapmaya memur. Allah’ın görmek için ya­rattığı gözü nasıl da görmemeye mahsus bir alet haline getirebiliyorsun? Ve sen bu sesi, bizim sesi­mizi, yankıları güneşin ateş fıkırdağında ıslık ça­lan sesimizi duymuyorsun!

Sen kimsin???

Küfür ve dalâletin, işi tam hissizlikte bitiren, son moda mücerret sembolü!

Fakat bu ses, bu ses, bu ses, seni bir gün öl­dürecektir!

Necip Fazıl KISAKÜREK
(27 Mayıs 1949)
(Hücum ve Polemik İsimli Eserden)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>