bunlar-odur-necip-fazil-üstad-adimlar

BUNLAR ODUR! – Necip Fazıl KISAKÜREK

 

Biz meydana çıkınca ne olur?

Bir şamatadır kopar. Malûm gazeteler velve­leyi basar. «Vatan haini, inkılâp düşmanı, mürte­ci!» küfürleri ayyuka çıkar. Eğer bizi koruyan bazı devlet nüfuzları varsa kırılır. Herkes ve her şey siner. Okmeydanı’ndaki poyraz gibi ortada yalnız onların sesi kalır.

Yahut şöyle olur:

Her tarafı sükûttur kaplar. Sükût o kadar derin olur ki, sanki durgun su yü­zünde bir çukur açılmış gibi sükût içinde sükût girdaplaşır. Onlara en sert tokatları, bir yankesi­ciyi bile haysiyet müdafaası zorunda bırakacak darbeleri havale ettiğimiz halde «Bana mı?» de­mezler. Sükûtlarını, şöhret ve tirajımızı yükselt­memek gayesine yormanın imkânı yoktur. Zira ne şöhretleri şöhretimizin milyonda biri, ne de birçoğunun tirajı baldırbacak komisyonculuğu yap­malarına rağmen bizimkinin yarısıdır. O halde?.. O halde donlarına kaçıracak kadar bizden korkar­lar. Gık bile diyemezler. Ancak aralarında anlaş­mak ve ellisi yüzü birleşmek şartıyla bir şeyler düşünebilirler. Ya sivrisinek vızıltısını hoparlöre bağlayıp bütün vatan kubbesini çınlatacak kadar yaygara basmak için hapse girmemizi beklerler yahut fezayı delen fikir sayhalarımızı duymamak ve duyurtmamak için Adana ovasının bütün pa­muk mahsulünü kulaklarına tıkarlar.

Veya:

İşte şimdi olduğu gibi, hapis, iftira, isnad, hücum, tahrik, bütün denaet silâhlarının sökme­diği hengâmede ve gık deseler kalemimizin iki bacaklarının arasından girip ağızlarından çıkaca­ğını bildikleri bu şartlar altında, içeriden iş gör­düklerimizi, dışarıdan da bayilerimizi satın alıp, kefen hırsızlarının bile tenezzül etmeyeceği bir namussuzluğa düşerler.

Efendi ve argo lügatlarındaki bütün alçaklık sıfatlarının tavsiflerinden âciz olduğu bunlar odur; necasetin bile yanlarında misk ve amber nev’inden kaldığı mahlûklar…

Necip Fazıl KISAKÜREK
(19 Mayıs 1959)
(Hücum ve Polemik İsimli Eserden)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>