deklarasyon-akinci-guc-1980-rapor-7

Deklarasyon – AKINCI GÜÇ (1980 – Rapor 7)

m2

I-

Gölge I. dönem, Gölge II. dönem ve Akıncı Güç… İlk haykırıştan sonuncusuna kadar herbiri, Büyük Doğu şuuruna doğru yükselen basamakları gösterici ve bu şuura bağlı olarak kendi dereceleri içindeki hareketin vasıtaları… Kafası esen rüzgâra göre yön değiştirenlere karşılık bu çizgiyi, aynı kaynaktan beslenerek aynı hedefe doğru «gelişen» bir şuur diye ifade edersek, sebebini, bağlı olduğumuz «doğru yol» anlayışını işaret niyetinde arayın.

-II-

Ruhumuza tercüman olacak kıymet ve haysiyetteki teşkilat hasretiyle ve her türlü silahla mücadele anlayışı ile, kimle göründüysek ve ne yaptıysak, Büyük Doğu anlayış mihrakına bağlı olarak yaptık. Ancak bizi temsil etme liyakatinden uzak ve oluş yolunu karartan malum parti ve kof gençlik teşkilâtlarının hiçbirinde, bu ruha tercüman olma istidadını görmedik. Şimdi gözümüz mensubu olacağımız kendi öz teşkilâtımızda.

-III-

«Büyük aksiyon ruhu, kültür edası, sanat ve estetik anlayışı, dâva aşk ve ahlâkı içinde, kim yolumuzu en sarsılmaz ve taviz vermez istikamet bilgisiyle gösteriyorsa liderimiz odur!» dersek, tâbi olanı ve olmayanıyla herkes bunun kim olabileceğini, kendi öz babasının isminden daha iyi bilir. Böyle bir liderin maiyetine girmenin bir liyakat işi olduğundan habersiz başıboşlara karşılık, maiyet olmanın ve yetenekleri liderin emrine vererek kendini ortaya koymanın ne demek olduğunu göstermek de bizim borcumuz.

-IV-

Her türlü yarım oluşun engelcisi tavır önünde, kaçan keleşlerden olmayan ve oluş zorluklarını sıçrama tahtası bilenleri, bu anlayışın sahibi olarak saflarımıza; doğru yol anlayışındaki birliğe çağırıyoruz.

-V-

Daha önce belirttiğimiz gibi hareketimiz, geliş yolunu tıkamak değil, geliş yolunu tıkayan ve karartan yolları tıkamak noktasında… Ve gözümüz sadece İslâm aşkının yeni gençliğinde…

-VI-

Aramıza katılmamaya sebep gösterilebilecek hiçbir mazerete açık kapı bırakmamak için tekrar belirtelim ki; kim pazarlıksız olarak Allah ve Resulü diyorsa biz ondanız ve o da bizdendir. Bizim gibi dar çerçevelerini tepeleyecek ve kaleme aldığımız bu deklerasyona imza atabilecek olanlarla hiçbir meselemiz olamaz. Dar çerçeveleri içinde kendilerine yönelttiğimiz doğru tenkitler de, üzerinde «girilmez!» yazılı levha olarak kalır…

-VII-

Kısaca iç savaşı ihtar eden şartlarda birleşmenin ve gerçek İslâmiyeti temsil eden Büyük Doğu aksiyonunun ne olduğunu göstermenin günündeyiz. Derdimiz de, dâvamızı dar ve hasis çerçevelerde harcanmaktan kurtarmak ve kızgın bir aşk potasında erimek ve kaynaşmak hasretiyle ifadeli…

-VIII-

akinci-guc

Tek kelimeyle:

NE PUT ADAM, NE HAM YOBAZ, NE BOZKURT; YENİ NİZAM, YENİ İNSAN, YENİ YURT.

-IX-

Şimdiye kadar belirttiğimiz küçük görünüşlerin üstüne bir perde çekiyor ve «büyük zuhur»a kadar, oluşumuzu tamamlamak üzere Büyük Doğu mihrakında toplanıyoruz.

AKINCI GÜÇ

NECİP FAZIL VE YENİ DOSTLARI – RAPOR 7 ‘de yayınlanmıştır

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>