adimlar-gölge-dergisi

GÖLGE Dergisi (1975-1978) – İBDA Tarihi..

“İslâmda kavga yoktur, İslâmda boykot yoktur” ilkelliklerini ve Müslümanların
önünde bir korkuluk gibi duran Menemen Sendromu’nu bir tekmede deviren şanlı GÖLGE…
İslâmcı ve inkılâbçı mücadeleye AKINCI kavramını yerleştiren ve mücadelenin teorisini temellendirip pratikte fitili ateşleyen İBDA Mimarı, 1975’de kendi idaresinde çıkan Gölge Dergisi vesilesiyle hem militan inkılâbçı karakteri, hem de bunun müşahhas temsilcisi olarak “Akıncı” kavramını İslâmcı harekete kazandırmıştır.İslâmcı mücadelenin sistemini kuran, sistemli mücadeleyi başlatan, temellendiren, istikametlendiren, hedeflendiren Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK’dir.
Aynı sistemle Aksiyon Cephesini örgüleştiren, fikirde ve fiilde yürüten İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’dur ve O’nun cepheleridir… Bunun dışındaki hareketler sistemli de-ğildir, reaksiyonerdir, kusurludur yahut güdümlüdür.

Yüzdeyüz yerli ve güdümsüz hareket BD – İBDA çizgisidir.

Av. Harun Yüksel’in ifâdesiyle, Gölge Dergisi’nin çıkışı :

“İslâm’da kavga var mı? İslâm barış dinidir, biz insanları gönüllerinden fethedeceğiz; gül, bülbül, edebiyat…” lâfları edilmekteydi. İran Devrimi ve ithal devrimcileri de pek tabiî nâmevcuddu.

Ve… Türkiye’deki Müslümanların şuurlarına inkılâbçı alternatif, Gölge Dergisi’nin çıkışından itibaren ve bu çizginin devamı boyunca uzanan ve tekâmül eden İBDA vasıtasıyla verildi.

Onbinlerce tiraja ulaşan ve tüm Anadolu gençliğini bir “ruh yangını” hâlinde tutuşturan Gölge Dergisi iki dönem çıkmış ve daha sonra temellendirilen hareketin (Akıncılar) miskinleştirilip yozlaştırılması akabinde, İBDA kurucusu oradan ayrılıp AKINCI GÜÇ ismiyle kendi öz teşkilâtını kurmuş ve aynı isimle Akıncı Güç Dergisi’ni (1979) yayınlamaya başlamıştır.

Üstad Necib Fazıl,
Akıncı Güç patlamasını gözyaşları içinde karşılamış, bu çıkıştaki mânâyı Akıncı Güç’ün 3. sayısında yayınlanmak üzere verdiği “IŞIK” yazısı ve Akıncı Güç Kadrosu’na “İTHAF” ettiği “İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ’NE EK: İSLÂMI YENİLEMEK” başlıklı levhasıyla tescil etmiştir.

“Akıncı”… İşte 1975’de çıkan Gölge Dergisi’ndeki bir yazıda şöyle çerçeveleniyor ve İBDA’nın bugününü de aynı istikamette aydınlatıyor:

«“Korkaklık ihtiyattan”, “miskinlik sakinlikten”, “sinir bozukluğu hassasiyetten” ayrılıyor…

Akıncı’nın inancı… İnanç insana afyonkeş uyuşukluğu değil, bilmenin korkusuzluğunu verir…

Akıncı’nın sabrı… Yediği her sillenin ardından diğerini bekleyici sersemce bir tevekkül değil, bu silleler altında inatla gerilemeyen ve günü gelince hesap soracağını kaybetmeyen edasıyla sabırdır.


Sabır; mücadelede direnç…»
Gölge Dergisi böyle başlıyor ve hem İBDA hem de bağlılarının tüm müteakib fikir ve aksiyonlarında, aynı şaşmaz çizgi ve ruhu sürdürüyor.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>