gonuldas-igor-molotov-bir-aciklama-yapti

GÖNÜLDAŞ İGOR MOLOTOV BİR AÇIKLAMA YAPTI

Этописьмо – способдонестидопрезидентаМакрона и французскогонародапозициюгуманизма. И оназаключается в том, чтоХолоднаявойнаужезакончилась и еесолдатнадораспуститьподомам. Нидлякогонесекрет, чтоИльичРамиресСанчес (Карлос) – былсамымзнаменитымсолдатомэтойвойны.

Егоназываюттеррористом, однакоэтонесоответствуетдействительности. Какмыуказали в письме, Карлос – выдающийсяреволюционер ХХ века, стоит в одномряду с такимигероическимиличностями, какЭрнестноЧеГевара, НельсонМандела и ДугласБраво. КаксолдатреволюцииондействовалнасторонеВосточногоблока и СССР, приэтомявляясьнезависимойличностью.

Я и шестьпятьмоихколлегпописательскомуделунемоглибольшемолчать. И дажевсемирноизвестныйписательАлександрПроханов, патриархрусскойлитературывозвысилсвойголос, чтобысказать: “Карлосдолженбытьсвободен”. Я оченьнадеюсь, чтоФранциянепойдетнаповоду у американскихпартнеров и проявитгумманизм к старомусолдатунесостоявшейсяреволюции.

 

Mektupla ilgili açıklama:

 

Bu mektup, Başkan Macron ve Fransız halkının hümanizmine hitap etmektedir. Ve şunu vurgulamaktadır;  soğuk savaş çoktan bitmiştir, o halde askerler evlerine gönderilmek zorundadır. Carlos’un bu  savaşın en meşhur askeri olması da bir sır değildir.

 

Ona terörist deniyor fakat bu doğru değil. Mektupta da belirttiğimiz gibi, Carlos Ernesto Che Guevera, Nelson Mandela ve Douglas Bravo gibi kahraman şahsiyetlerin yanı başında yer alan seçkin bir devrimcidir. O bağımsız bir kişi olmasına karşın, devrimin bir askeri olarak Doğu Bloku ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafında yer almıştır.

 

Ben ve bu mektubu kaleme alan beş meslektaşım artık sessiz kalmayacaktır. Dünyaca meşhur yazar, Rus edebiyatının piri Alexander Prokhanovda sesini yükselterek “ Carlos serbest bırakılmalıdır.” demektedir. Fransa’nın, Amerikalı partnerleriyle de karşı karşıya gelmeyeceğini ve başarısız devrimin eski askeri için insaniliğini göstereceğini fazlasıyla ümit ediyorum.

Orjinal Haber: http://www.adimlardergisi.com/gonuldas-igor-molotov-bir-aciklama-yapti/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>