ibda-uzerine-akademik-calisma

İBDA ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMA – Selim GÜRSELGİL

Salih Mirzabeyoğlu’nun eserlerinin üniversite çevrelerine intikal etmesinin zamanı geldi de geçiyor. Başta ilâhiyat fakülteleri ve felsefe bölümleri olmak üzere, çeşitli kürsülerde bu fikrin gerek akademik çalışma, gerekse ders olarak ele alınması ve işlenmesi millî bir ihtiyaç.

Mirzabeyoğlu –bilindiği gibi– önce anayasal düzeni bozmakla suçlandı, daha sonra bu suçlamadan beraat etti. Bunu özellikle belirtiyorum ki, kanunla faaliyet gösteren hiçbir çevre, hiçbir rezerv öne sürerek bu gelişmeyi engelleme hakkını kendinde görmemelidir.

Şu âna kadar bu fikriyat üzerine bazı dış ülkelerde (Hollanda, Romanya gibi) çalışılmış olmasına rağmen, Türkiye’de –bildiğim kadarıyla– bu yönde ne öğrencilerden ne de hocalardan henüz bir ses yok. Benim Hegel, Marx ve Mirzabeyoğlu diyalektiği üzerine –duyurduğum– tezim hariç…

Oysa bir değil binlerce olmalıdır. Bu konuda bugün çekingen davranmak yarına karşı suç işlemek olur. İnançlı insanlar, kariyerleriyle davaları karşı karşıya geldiğinde hemen her zaman kariyerlerini seçiyorlar. Bu da davanın ayaklar altına düşmesine yol açıyor. Bu hainlik değil mi?

Batı tefekkürü yönünden İbda Diyalektiği, Hegel ve Marx Diyalektiğinin arkasından gelir; onları muhasebe eder, tamamlar, tashih eder. İslam tasavvufu yönünden ise Vahdet-i Vücud ile Vahdet-i Şühud arasında, kâh biri, kâh diğeri ağırlıklı yeni bir tefekkür ve hikmettir.

İbda Diyalektiği’ni üç temel birim üzerinde anlamalıdır: 1. İslâma Muhatap Anlayış, 2. Büyük Doğu Tarih Muhasebesi, 3. Kendinden Zuhur… Kendinden Zuhur ki onun hasrı içinde hem bütün insanî verim şubeleri (kendinden zuhur alanları), hem de en geniş anlamda mücadele ölçüleri…

Genç arkadaşlar bu konuda bencil ve ürkek değil, tarihe geçecek ve öncü olacak kadar cesur olmalıdırlar. Fikre nüfuz etmek ve geriden gelenlere nüfuz yollarını göstermek için gereken feragatten kaçınmamalıdırlar. Daima ölçü şudur: Hikmet lüks ve fantezi değil, zarurettir.

Selim GÜRSELGİL

http://www.adimlardergisi.com/ibda-uzerine-akademik-calisma/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>