adimlar-dr-hakki-acikalin-ibda

İdeolojik silâh Massif İslâm Devrimi – Dr. Hakkı Açıkalın

Dr. Hakkı Açıkalın:

“Ortaçağ’ın skolastik karanlığına parlak bir medeniyet ilkâı ile cevap veren “lokomotif dil”, farkedilir yürüyüşünü sürdürmektedir. Baskın ve üstün ile an’anevî tepki ilişkisinde, tarafların yerleri değişti: Bunun sebebi, ekonomik silâh “petrol” değil, ideolojik silâh Massif İslâm Devrimi’dir!”

Bernard Lewis tarafından 1991′de, I. Irak Saldırısı’na karşı duran fikir ve hareketler hakkında yapılan ve Dr. H. Açıkalın’ın; “baskın ve üstün ile an’anevî tepki ilişkisinde, tarafların yerleri değişti” hükmünü teyit eden şu tespit:

Bizim Jüdeo-Hristiyan mirasımıza seküler varlığımıza ve her ikisinin dünya çapında yayılışına karşı kesinlikle eski bir rakibin (İslâm’ın) tarihî tepkisi karşısındayız.

Bu vesileyle, yıllar önce Dr. Hakkı Açıkalın tarafından yazılan ve İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu‘nun “İstikbâl İslâmındır” kitabında (*) da yer bulan yazıyı, önemine binaen tekrar yayınlıyoruz:

Karmaşa kuyusundan doğru kovayı, ideal “jargon- dil” çekip alacak. Dünyanın her yanında “jandarma ülke” ve “kobay ülke”ler oluşturan burjuva demokrasileri kod adlı büyük kapitalist “kumpanya devlet”lerle dünya savaşını “dilin manifestosu” başlatacak. Batıcı- Emperyalist- Faşist modellerin “modernizm” ve “liberalizm” boyası altında dayatılmasından bunalan kitleler gerçeklerini ararken İBDA DİLİNİ yakalayacaklar. Bu dil çok net ve “anlaşılır” bir dil. İnsanlara öyle yakın ki, adeta onların şahdamarları mesabesinde. Sol ve sağın birçok “post colonial- sömürge neticesi” kültür zırva ve zaafları, sorumsuzlukları, mazlumları harekete geçirmeye yetiyor: Kullanılan “dil” değişmiyor! Bazılarının sandığı gibi, İslâm basmakalıp, mahallî, kendini ispata çalışan ve kültürel anlamda Batı’nın Doğu için biraz aşağılayıcı bir mânâda kullandığı “orientel” bir tepki değil. Bunun böyle olmadığı onlara anlayacakları bir “dil” ile anlatılacak. Mazlumları, ideolojileri ve sunî “devrim”leriyle örten, kandıran ve sömüren Batıydı. Şimdi hamle sırası, yani “mantığın kurnazlığını kullanma” sırası Doğu halklarının eline geçti ve Batı artık savunmada. Savunma onlar için çok lüks, hiç nefes almamaları için çözüm, İbda’nın “ortak dil”i! Mazlumlara dayatılan ideolojiler aynı zamanda silâh yerine de geçti; Batı, bu “promosyon- sürüm”ün farkına iş işten geçtikten sonra vardı. Bu sürümün adı, “deşifran gözlük- açık edici gözlük”lerdir. Kitleler, herkese ve herşeye rağmen, bu gözlükleri iyi kullandı, çünkü “ideoloji-dil”imizden hiç taviz vermedik. Batı’nın bu hediyesine teşekkür ediyoruz. “İslâm Devrimi, ‘reaksiyoner entegrizm- uyum sürecinde tepki’dir” görüşüne cevap, sert bir “dil” ile İBDA’dan gelecek. Ortaçağ’ın skolastik karanlığına parlak bir medeniyet ilkâı ile cevap veren “lokomotif dil”, farkedilir yürüyüşünü sürdürmektedir. Baskın ve üstün ile an’anevî tepki ilişkisinde, tarafların yerleri değişti: Bunun sebebi, ekonomik silâh “petrol” değil, ideolojik silâh Massif İslâm Devrimi’dir!

*Salih Mirzabeyoğlu, “İstikbâl İslâmındır -Denenmemiş Tek Nizâm-”
İBDA Yay., 1995-Mayıs, İst., s. 162- 163.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>