ihtilal-inkilap-salih-mirzabeyoglu

İHTİLÂL – İNKILÂP / Salih Mirzabeyoğlu

Düşünen insan… Bu vasıf bir aksiyon adamından beklenmesi gereken kıymetin yüzde elliden fazlasıdır.

Evet, düşünen insan… Önce bu nokta aranacak… Doğru veya yanlış düşünülüp düşünülmediği ise işin ötesi…

Balığı evvela suda görmek lazım… Bu esas… Onun nasıl bir balık olduğu, ne yaptığı ve neye yaradığı, sonra gelen keyfiyet…

Hakikati aramanın aleti olan düşünce en üstün filozoftan en sade köylüye kadar pay dağıtan bir nimet olmak vasfiyle her işde o işin belirttiği çapa göre önceden aranır. Yoksa iş, dağdan kopup üstümüze gelen bir kayaya laf anlatırcasına bir vaziyet doğar ki, azabın en büyüğü işte bu halden gelir.

Düşüncede en büyük hisseye sahip olması gereken içtimai ve siyasi toslayışlarda ihtilal ve inkılapların düşünce payı küçülecek olursa felaket payı büyüdükçe büyür ve geride silahı manivela diye kullanan fikirsiz bir kuvvetten başka bir şey kalmaz.

Silahla fikir arasında o kadar ince bir münasebet vardır ki, alet fikrin emrine geçmeyecek ve kendisini fikir diye gösterecek olursa bela işte o zaman kopar; ve hakikat ağırlığını kaldırmaya memur manivela, yükü başımıza düşürmüş olur. Bu kıldan ince, kılıçtan keskince nükteyi takdir edici insan, <<emir ve komuta zinciri>>ni elinde tutmaya ve ona söz vermeye layık olur.

Tarihimizi açıp bakın; memleketimizde bütün askeri ve sivil baş kaldırışlar gayelerine yüzde yüz aykırı olarak <<şeriat isterük!>> diye başlamıs, <<kelle isterük!>> narasiyle sürmüş, <<hürriyet, adalet, müsavat!>> yalanına dönüşmüş ve bu hareketin evvelkisine dek sağlam bir ideoloji ve dünya görüşü hizmetine girememiştir. Bunlar, ellerine geçirdikleri hükümet çarkına daima parmaklarını kaptırmışlardır.

Yanlışın, kötünün, çirkinin, tepesine indikten sonra yepyeni bir asliyet getirici Anadolu ruh köküne yakınlığını ve <<nakarat>> ezberciliğinden uzaklığını gösterici bir inkılap…

Bunu bekliyoruz!..
Sadece beklemekle kalmıyoruz!..
Tarih de bizi bekliyor!..

Salih Mirzabeyoğlu
Eser: İslama Muhatap Anlayış

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>