ikridar-ve-toplum-salih-mirzabeyoglu

İKTİDAR VE TOPLUM – Salih Mirzabeyoğlu

İktidar nedir? İktidarın sınırı ne olmalıdır? İktidar kimindir? Yönetimin niteliği mi değişmelidir, yoksa iktidar mı kalkmalıdır? Bu sorularda aranan cevap, toplum hayatının içinde bulunduğu andan geleceğe doğru sağlıklı bir intibakını temin etmek içindir. Geleceğe doğru ideal olan toplumun nasıl olması lâzım geldiğinin arayışı, tabiî olarak, sayısız kemmî ve keyfî ilişki ve tezatlar içinde akan sosyal hayatın, bu ilişki ve zıtlıklarının temelinde yatan hakikatin ne olduğunun arayışını getirir. Sosyal hayatın yönlendirici gerçeğini aramak ise, geçmişten günümüze tarih içindeki toplum akışını bilmeyi gerektirir.

Sosyal hayat ise, «ilişki» ve «oluş»larıyle insan hayatının aynı ve değişik ilgi ve ihtiyaçlarının, bunların tezahürlerinin oluşturduğu hayattır. İnsan hayatının ne olduğu sorusu ortaya gelince de, soru ve arayış zinciriyle geriye doğru gidişte, hayvan, bitki, mineral ve madde şeklinde gerinin tanınması sözkonusu olurken, yine, insanın yaşadığı ve duyduğu her şeyin, zaaf, aldanış, soysuzlaşma veya patolojik bir hâl diye damgalanmaksızın, varolan bir hakikat olarak kabulü ve gerçeğinin araştırılması gerekecektir.

İnsan, kendisinin de bulunduğu «Mutlak İrade»nin tezahürü olan kâinatta, hükmetme kuvvetinde bir eserdir; tesir edici eser… Ve insan, tabiat plânı karşısında tek olarak ifadesizdir; bütün mevcutlar arasında kendisini çoklukta ifade ediyor… Gerçekleştirilmesi mümkün olmayanın, «muhal farz» kaydiyle yapılabilir olduğunu düşünürsek: Sistem kurucu, kâinattaki her zerrenin etki alan ve etki eden bir güç olması hakikatinden hareketle, bütünü bütün ve parçayı parça olarak tanıyacak, parçalarla parçaların ve parçalarla bütünün ilişkilerini, yani, eşya ve hadiseyi yönlendirici «gizli»yi meydana çıkarıp onun kanunlarını ortaya koyacaktır.

İdrakimiz için küçük bir misâl: Afrika’da yürüyen bir karıncayla buradaki insan arasında mevcut akıl almaz bağıntıyı açıklayan düşünce sisteminin ortaya koyduğu -iktidarın kaynağı ve sahibini mutlak olarak açıklayan- içtimâî sistem, gerçekleşmesi amaçlanan model olacaktır.

 

Salih Mirzabeyoğlu
Eser: Bütün Fikrin Gerekliliği (İktidar – Siyaset – Hareket)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>