insanlar-icinde-en-alcak-insan-trol

İNSANLAR İÇİNDE EN ALÇAK İNSAN: TROL – A. Bâki AYTEMİZ

Efendi Hazretleri, “Dünya yaratıldı yaratılalı hiçbir devir bu kadar alçalmamıştı” diye çağımızı damgalamıştı.

Çağlar içinde en alçak çağ, insan tipinin de en alçağını üretmeyi bildi: Trol!

Trol, en mukaddes değerleri, en alçak menfaati için kullanmaktan imtina etmeyen, utanmaz ve arlanmazlık çukurunu bile seviye kabul ettirecek derecede alçak bir tiptir.

Her türlü iftirayı atabilir.

Her türlü karayı çalabilir.

Her türlü pisliği yapabilir.

Her türlü yalana başvurabilir.

Rakibini yok etmek, karalamak, itibarını beş paralık ederek illallah dedirtmek için tenezzül etmeyeceği çirkeflik yoktur.

Karşınıza erkekçe dikilemez de ardınızdan kancıkça iş çevirir.

O kadar erkeklikten uzaktır ki, Genç Osman’ı alaşağı etmek için hayalarına yapışan alçaktan daha da alçak bir adilik numunesidir. Genç Osman’a bu alçaklığı yapan hiç değilse onun karşısına çıkmaya cesaret edebilmiştir de bu trol tayfasının öyle bir fizikî-fiilî tavrı da yoktur. Korkakların en korkağıdır ve korkusunun büyüklüğüyle münasip saldırganlaşır. Troller, muhbirlik mesleğinin en adi örnekleridir. Birileri bir şeyler yapacak, bunlar da bu yapılanla kendilerini tatmin edecekler, “söyledik, yaptılar” diyerek muhbirlikleriyle övünecekler… Başkasının yaptığı ile erkeklik göstermeye kalkar kısacası.

Ardını dayadığı güçlüye yaranmak için ne gerekiyorsa yapar, sonra da o güç kendisininmiş gibi davranır. Erkekçe karşısına dikilemediği muhatabını, ardını dayadığı güçle tehdit eder. Kendi arkasını başkalarının kullanımına sunmuş olduğundan, başkasında gördüğü erkekçe tavra tahammül edemez. Muhatabının erkekçe tavrı devam ettiği müddetçe kendisinin teslim olmuş hali sorgulanacak ve arkasını dayadığı güç, gün gelip de güçten düşerse, kendisi de onunla beraber ayak altında kalarak, alçakların en alçağı diye damgalanacağını gayet iyi bildiğinden, bu gücü kaybetmemek adına yapmayacağı kancıklık da yoktur.

Para ve menfaat uğruna fikir ve kalem fahişeliği her devirde görülmüştür ama “trol” tipi ile bu iş kemâle ermiştir; zira, geçmişten bu güne kalem ve fikir fahişeliği yapanların yine de bir seviyesi vardı… Trollere gelene kadar fikir ve kalem fahişeleri, entelektüel camia içinden düşürülür ve bunlar icraatlarını gayet ustalıkla yaparlardı.

Mesela, muhbirlik yapar ama muhbirliği meşrulaştırmaya kalkmazlardı.

Ustalıkla iftira atar ama iftira atmayı haklı göstermeye çalışmazlardı.

Yalanlarının ortaya çıkması artık kalem oynatmamalarına sebepti.

Ama şimdi her türlü ahlaksızlığı yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de bu ahlâksızlıkları meşrulaştırıyorlar ki bu durum o yaptıkları ahlâksızlıktan çok daha büyük bir facia.

Bu ahlâksızlık, tek başına kınama ile geçiştirilecek bir şey değildir.

Ahlâksızlığın bu derecesi ile yaptıklarının mutlaka ama mutlaka cezaî bir müeyyidesi olmalıdır ve olacaktır. Hepsi toplanıp Silivri’ye tıkılacaklardır.

Bu cezaî müeyyidenin yanında ahlâkî tedavi de gerekmektedir ki o da işin ehillerine tevdi edilecektir.

A. Bâki AYTEMİZ

http://www.adimlardergisi.com/insanlar-icinde-en-alcak-insan-trol/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>