İstişare Toplantısı Yapıldı-ADIMLAR-istanbul

İstişare Toplantısı Yapıldı – ADIMLAR İstanbul

Adımlar Fikir Kültür Siyaset Platformu’nun merkezinde her hafta düzenlenen “Kitap Okumaları” çerçevesinde bu hafta, Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun Adımlar isimli eserindeki “Bütün Yönleriyle Kürt Meselesi” röportajı ele alındı.

“Çözülme Sürecinde Kürt Röportajını Yeniden Okumak” ismi altında;

- Kürt kavminin tarihteki kısa bir serüveni

- Çözümün çözülmeye dönüşmesi

- Kavim hakikati ile İslâm’ın bir kavimden bekledikleri ve insana topyekün insan ve toplum meselelerinin mutlak hakikat yönünden çözüm imkânı vermesi

- Tarihîlik, içinde bulunulan durumdan tarihi seyretme ve mânâlandırmada bir dünya görüşünün gerekliliği

- Türkiye’deki sol düşünce hareketlerinin, sloganlarının hilâfına şövenizm ve İslâm düşmanlığına düşmeleri

- Bir kavme düşman olmakla kavmiyetçiliğe düşman olmanın farklılığı

- Türk kavminin belirttiği gerçek mânâ ile halk ve kardeşlik kavramlarının Anadoluculuk prensibi etrafında tahlili

- İbda’nın, bütün eşya ve hadiselere İslâm gâyesi ve faydası ekseninde yaklaşımı ve seyretme durumunda bile fikrin aktif oyuncu hâline getiren dinamikleri

- PKK özelinde bütün hareketlerin sistem ihtiyacı

başlıkları etrafında görüşler sergilendi.

ADIMLAR DERGİSİ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>