kendi-kaleminden-ben-buyum-necip-fazil-kisakurek

Kendi kaleminden “Ben buyum” – Necip Fazıl Kısakürek (1939)

Devrimiz, ideolocyaların kıyamet günü… Bu devirde eline kalem almak cesaretini gösteren her insan, yapacağı en beylik teşbih ve kullanacağı en ucuz nükteyi bile, herkesçe malûm bir dünya görüşünün ölçülerine dayamak zorundadır.

O yazar, bu çizer; o söyler, bu susar; o atar, bu tutar; nedir bu curcunanın temeli? Cızır cızır öten bu kalemlere:

− Dünya görüşünüz nedir?

Diye sorulsa, acaba kaçı cevap verebilmek iktidarında? Muallâkta fikir, muallakta san’at, muallakta cemiyet, anladığım nesne değil…

Bunun içindir ki, ben, okuyucularıman bilmece halledercesine her yazımdan kesecekleri parçaları yan yana ekleyip kafamı meydana getirmelerini beklemeden, ne olduğumu haber vereceğim. Bu haber verişler, kitablık davalara serlevha koyar gibi, en son hulâsa hadlerine kadar indirilmiş fikir başlarıdır.

Ben buyum:

1 – Milliyetçi – Anadolucu. (Kopya Avrupacılığına zıd, Avrupa emperyalizmasına zıd)…
2 – Ruhçu (Maddeciye zıd)…
3 – Maveracı. (Ham softaya zıd, dinsize zıd)…
4 – Şahsiyetçi – Keyfiyetçi. (Başıboş ferd haklarına zıd, standard ölçülere zıd)…
5 – Mülkiyette tahditci. (Büyük ferdi sermayeciliğe zıd)…
6 – Sanat, fikir ve ilimde tecridci – safiyetçi. (Köksüz ve kabataslak teşhis sistemlerine zıd)…
7 – Kafa ve ruh mümtaziyeti bakımından sınıfçı (Antidemokrat)…
8 – Tek görüş etrafında müdahaleci (Antiliberal)…

Bugünkü dünya rejimlerine nisbetle öz:

Hususî bir görüş zaviyesinden antikomünist, antifaşist, antiliberal.

İşte benim ana hatlarım! Bunları fikir namusu zoruyla ve serlevha ağzıyla bildiriyorum. Ta ki beni okumaya ve aramaya zahmet edenler, hücrelerimi bu anahtarlarla açsınlar.

Böylece (Ne) olduğunu haber veren ölçülerin, (Nasıl) olduğu meydana çıkacaktır. Bu (Nasıl) ın mimarisi üzerinde, mısradan destana ve fıkradan kitaba kadar hak sahibiyim.

Necip Fazıl Kısakürek
Eser: Çerçeve 1 (1 Mayıs 1939)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>