Necip Fazıl’la Başbaşa – Salih Mirzabeyoğlu

Necip Fazıl’la Başbaşa
İntibâ ve İlhâm

Alleine mit Necip Fazil – Eindruck und Inspiration
Alone with Necip Fazil – feeling and inspiration
وحدها مع بنسيب فاضل - الشعور والإلهام
Seul avec Necip Fazil - sentiment et d’inspiration
A solas con Necip Fazil - sentimiento e inspiración

Necip Fazıl'la Başbaşa-kumandan

 

“Hakkımda yazılmış tek harika kitap.”
Necip Fazıl Kısakürek

Takdim

Bu eser kendi fikir keyfiyetinden ayrı olarak, kendisinden geçit bulan “KÜLTÜR DAVAMIZ-I” isimli esere nisbet edilirse, Cumhuriyet sonrası KAVRUK NESİLLERİN ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesine temel olmak bakımından, Cumhuriyet öncesini sonrasıyla pürüzsüz bir İslâmî çizgide birleştiren tarihî bir dönüm noktasının işaret taşıdır. Kültür Davamız, Estetik ve Ahlâk, Damlaya Damlaya Göl Oldu isimli eserlerin ve daha neler ve nelerin ipuçları bu eserde.

Değerlendirenlerin liyakatlerinin sözkonusu olduğu ve ahbab çavuşluk ilişkileri içinde küçük nefesli eserlerin mikrofona bağlandığı sağlı sollu derinliksiz değerlendirme ve ödüller yanında, bir gün hakikatin ölçüleriyle konuşulacağı umudu ve herşeyin şerefinin ilklere ait olduğunu belirten Hadisi hatırlatarak, BÜYÜK DOĞU mimarının “KÜLTÜR DAVAMIZ” hakkındaki hükmünü işaretlemek bize yeter:

-“Bize AĞUŞUNU açmış. TAKDİRKÂRIYIM!..”

- “Bu kitap, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin İLK CİDDİ FİKİR SESİ ve İLK ÇİLELİ NEFS MURAKABESİ eseridir.”

-“FİKİR ÇİLESİ haysiyetinin MÜSTESNA GENCİ Salih Mirzabeyoğlu’na!..”

Daha neler ve neler! Hikayesi “Müjdelerin Müjdesi” isimli eserimizde; orada görülür…

Bunları kim söylüyor? NECİP FAZIL KISAKÜREK…

O halde değerlendirmeleriyle, anlaşılmış olmamızın ötesinde, bizi “Sevindirecek” kimse olmadığını da söylemek durumundayız. Kendi keleşlik ve samimiyetsizliklerinin itirafı halinde yan bakışlıların gözümüze nasıl göründüğünü düşünün!.. Hele, arka arkaya eser basıyor olmamızdan olsa gerek; “seneler senesi biriktirdiklerini basıyorlar” cinsinden karalamalara yeltenen sümüklülerin halini!..

Hemen belirtelim ki, madalyanın altınını alanın teneke madalya dağıtıcılarıyla “şahsi” meselesi de olamaz. Bunu açıkça belirtmemizin gayesi de, bize karşı gösterilen ilgi, tepki veya suskunluk tarafımızdan mânâlandırılırken, bu davranışımız doğrudan doğruya BÜYÜK DOĞU fikir mihrakına nisbetledir. Esnaf takımı anlamalı…

Muhatabımız ihlâstan tekerleme gibi bahseden nasipsiz kıskançlar değil, gerçek sahibleri. Onlarla BİRİZ biz; onlar bizden biz onlardan… BİZ, gerçek BÜYÜK DOĞUCULAR!..

BİZ:

“Olsa da olur olmasa da
Gününün şafağına yatanlar
Pek anlayamazlar bizi!”
Oluş ve olamayışları da buradan anlayın!..

1982

BİRKAÇ SÖZ
Eserin ilk baskısı üzerinden şu kadar sene geçip, aynı usûl üzerinde senelerce ifâdeli verimlerin de katılışıyla zenginleşmiş olarak ikinci baskı… İkinci baskının bu kadar gecikmesindeki hikmet, demek ki kifayet ve tamamlık şartının olgunlaşmasını beklemekmiş!..

Umumiyetle bilinmeyen ve adabına mâlik olunmayan bir hususiyettir ki, bir mütefekkirin yanına eğlenmek ve zevk duymak için değil, kurtaran ızdırabı yüklenmek için gidilir; zevk bu zevk olursa ne âlâ!… Bu “âlâ”dan payımın ne olduğunu, eserin başlığındaki mânâya denk İbda kütüphanesi söylesin!..

Lâf değil, hakikat hâlinde, pek genç yaşımda ruhumun idrak ettiğini, seneler boyu açık hava ve güneşe hasret şartlarda kelâmla zarfladım; ve zamanın tecelli zarureti olan hadiseler serisinin vesileleri üzerinde eserimi örgüleştirdim… Demem o ki, Necip Fazıl’ın yanına gidip gelmek gövdeyi taşımaksa, gittim ve geldim… Eğer bir ruh ve keyfiyet davası ise, ne gittim ve ne de geldim; dirsek temasının ne öncesi ve ne de sonrasında, ondan hiç ayrı omadım ki!.. Öyleyse, tamamlık ve kifayet davası, bu esere mahsus!..

Necip Fazıl’la başbaşa… En has ve hususi ve yalnız ona ait mânâsıyla, ömrümün memuriyet ve mesuliyet bileti!..

Fragmanlar

— “Umutları, hayalleri, başarıları, kaygıları ve sevgileriyle, görülen ve hissedilenin ötesinde, sonsuz kıvrımları ve bütün yönleriyle kuşatan oluşumu içinde, insanı aramak, anlamak ve bilmek… Seçilen bir mevzuun dış alakalarını tesbit edebilmek için başvurulan “insan” unsurunu işaretlemek değil, “insan”dan hareketle her oluşumda insanî unsuru görmek ve göstermek davası; insanı eserlerinde incelemek ve onu sayılar ve mesafeler boyunca bölmek değil, “insan”a nisbetle eserleri incelemek ve tezahürler boyunca açılışlarını görmek…” (s.85)

— “(…) Görüyorsun; makineyi yapan ve birbirini doğuran makineler manzumesini yapmak bir yana, ondan önce gerekli olanın “kafa” olduğunu… İşin başı, ne yaparsan yap, önce “hadiseye yanaşan insan şuuru” meselesinde. İşin alt yapısı bu… Öyleyse netice: BİR TOPLUM KENDİ İDEOLOJİSİNİ ÜRETEBİLDİĞİ ÖLÇÜDE kendi teknolojisini üretebilir…” (s.118)

— “(…) Mevzu içinde mevzu konuşarak geçişler yapıyoruz; tâ ki her şeyin her şeyle alâkası görülsün ve her sahada som görünüşün çizgileri belirsin… Nasıl ki Mimar Sinan Süleymaniye’yi yaparken, temelini her ağırlığı çekecek surette yapmış ve zayıf bir temel üstüne birtakım görüntü hileleriyle büyük görünen kof bir kubbe oturtmayı düşünmemişse, biz de mevzularımızda sağlam bir temel üzerine inşâ etmenin çetinliğine erelim, bunu gösterelim… Eser, yapmak istenilen değil, yapılandır!..” (s.152)

 

İçindekiler

Takdim
Birkaç Söz

1. LEVHA – 1981 MEVSİMİ
Vesile
Müjdelerin Müjdesi
Üç Tehlike
Nizam Üstüne
Meseleler-Meseleler
Aydının Sorumluluğu
Fikir ve Sanat Gözüyle

2. LEVHA – 1982 MEVSİMİ
“İnsan”ı Aramak
İdeoloji ve Teknoloji
Kendim Söyler Kendim Dinlerim
Büyük Doğu’ya Hazırlık

3. LEVHA – 1983 MEVSİMİ
Dostluk Üstüne
Hatıralar
Ne Yapmalı?
Terkip Sırrı

4. LEVHA – 1984 MEVSİMİ
Çizgiler-Sesler
Mülâkat
Kültür ve Sanat Çevremiz

5. LEVHA – 1985 MEVSİMİ
Geriletmek-İlerletmek
Ruh, Beden ve Kâinat
“Gölgeler” Romanı Üzerine

6. LEVHA – 1986 MEVSİMİ
Remz ve Ayn
Nokta’ya Noktalamalar

7. LEVHA – 1987 MEVSİMİ
İslâma Muhatap Anlayış
Panorama

8. LEVHA – 1988 MEVSİMİ
İbda Reçetesi ve
Hüviyetimin Takdimi ve
Kuşbakışı

9. LEVHA – 1989 MEVSİMİ
Necip Fazıl’la Başbaşa

ibda-yayinlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>