nizamimizin-siirine-dogru-hakan-yaman-adimlar

Nizamımızın Şiirine Doğru – Hakan Yaman

Şahsi idrâk aynamıza yansıdığınca ve yansıtabildiğimizce kaydıyla, nizâmımızın şiirine kendi zâviyemizden bir akış denemesi olarak…

Âhir zaman insanını bütün “iç” ve dışıyla en dipsiz hürriyet içinde, en zarif fısıltılarla varlık gayesine perçinleyen Büyük Doğu-İBDA şiirinden bir akis, bir kıvılcım hâlinde, mevcud istidadların ferd ferd açığa çıkmasıyla içtimaîleşecektir nizâmımızın şiiri… Bu şiire “şahsiyet” olarak katılan her şair birbirini destekleyecek, tekâmülünü hızlandıracak, donanlar ve kabuk bağlayanlar kendiliğinden tasviye edilecek ve memleket çapında, bütün insanlığa model bir sanat atmosferi misâllenecektir.

Bu atmosfer en seçkininden en sıradanına herkesin iştirakine açık olup, tabak tabaka her şuur seviyesini içine
alacak, soluklanmak isteyen hiçbir zümre boğulmayacak, şiire küsmeyecektir. Bu atmosferde; münevver ile halk şiiri birbirine rakip değil, aynı zincire bağlı halkalardır. Geçmiş devirlerde görüldüğü gibi birbirini gömmeye, tasviye etmeğe ve lekelemeye uğraşmazlar; iki ayrı “teklif” olduklarının şuurundadırlar. Onların meselesi zincirin başında veya sonunda olmak değil, rolünü iyi oynayabilmektir. İçtimaî sınıflar nasıl bir “realite”yse, münevvere seslenen şiiirle, halk şiiri arasındaki fark da inkârı mümkün olmayan apaçık bir realitedir. Önemli olan birbirini tamamlamaları ve ölçünün “kalite” olduğunu asla unutmamaları… Rolünü beceremeyen bir münevver şiirdense, rolünü iyi oynayan bir halk şiirinin tercihe lâyık olduğu bilinsin. Lâkin; hedef, toplumdaki her zümrenin maddi ve manevî yükselmesi olduğuna göre, halkın en alt sınıfı bile cemiyetimizin ideal modeli olan “aydınlar aristokrasisine” doğru tabiî bir tırmanış hâlinde olacak ve halk şiiri de kendi içinde bu tekâmülü yaşayacaktır. Halk aydınlandıkça şiiri güçlenecek, şiiri güçlendikçe aydınlanması hızlanacaktır.

Nizâmımızın şiirine ferd ferd katılan her şair, “ULVÎ SOYDAN ŞAİRLERİN” elmas gibi çok seyrek bulunduğunu, karanlık göğümüzden nadir zamanlarda geçen kuyruklu yıldızlar gibi insanlığımızı çok özel vakitlerde selâmladığını bilir ve, onların zuhuru için en sağlıklı şiir ikliminin hazırlanmasından büyük vazife tanımaz. Elbette yüreklerinin bir köşesinde o ulvî şairlerin arasına katılma ideali yakıcı bir hasret hâlinde daima mahfuzdur.

Nizâmımızın şiiri ne çıplak bir istidadın eseridir; istidaddan mahrum kural ve kaidelerin işidir. Şairin
istidadını ilhâm ve seziş kundaklayacak, idrak ve zeka kucaklayacak, bilgi ve kültür besleyecektir. Bu şairle başkasını olduğu kadar kendi kendilerini de tekraretmekten utanacak; ilhâm, sezgi, idrak, zekâ, bilgi ve kültürleriyle her dem İBDA’cı olduklarını isbatlama mükellefiyetini taşıyacaklardır.

Muhteva, vezin, lisân gibi unsurlardan bağımsız bir şiir olmaz; bunlar şiirin maddesidir. Ama şiir, “ŞİİR” olmadıktan sonra, muhtevasının ne olduğu, hangi vezinle yazıldığı, nasıl bir lisân terakkisiyle hareket edildiği kimi ilgilendirir? Nizâmımızın şairi; saf şiirden hareketle, onun soluğunu hissettikten sonra, lisân, vezin, kafiye, muhteva gibi parçalarla tamlığa kavuşur. Binbir tecrübeden geçme pahasına bile olsa nizâmımızın şairi sonunda bu noktaya ulaşacaktır.

Nizâmımızın şairleri Büyük Doğu İBDA Mimarı’nın izinde, önce şiirin ruhunu bulacaktır. Önüne gelenin şiir yazdığı, canı sıkılanın şairlik iddiasında bulunduğu, yeşilçam filimlerinden apardığı birkaç cümleyi kırık dökük bir şekilde alt alta sıralayanların şiir kitabı (!) neşrettiği, yazanın okuyandan kat kat fazla olduğu, üstelik bu yazanların yazdıklarının çeyreği kadar okumadığı bir devri gömmek için, önce saf şiirin ruhunu bulmak, onu kendi içimizde duymak ve bunun için de Büyük Doğu İBDA şiirini anlamak… Türk şiirine Tanzimatla birlikte kaybolan ruhunu bir “BÜTÜN” hâlinde Büyük Doğu İBDA iade etmiştir. Bu ruh; “kütükle nakış birbirine mezceden”, “duygunun düşünceden, düşüncenin duygudan süzülmesi” hâlinde “unsurüstü” mânâdır. Nizâmımızın şairleri bu mânânın takibçisidir.

HAKAN YAMAN
2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>