Ölüm Odası – B-Yedi – Salih Mirzabeyoğlu

Ölüm Odası – B-Yedi
“Giriş”

Todes Zimmer – B-Sieben
Death Room
 - B-Seven
 غرفة القتل ب - سبعة
Salle de Mort – B-Sept
Muerte de habitaciones – B-Siete

 

Ölüm Odası - B-Yedi - kumandan

 

TAKDİM

Evimin geniş ve uzun bir balkonu var… Mevcut tahta ve çıtaları kesip biçerek birbirine yakıştırdım ve pekâlâ bir parmaklık yaptım… Geçen sene (1992) sunta ve tahtadan çattığım çiçekliklerin yanına, çöpe niyetine yol kenarına atılmış büyük peynir tenekelerinden edinerek ve onları da kesip biçerek yeni çiçeklikler ekledim… Sonra, toprak ıslah çalışmalarım… Geçen seneki çiçeklerden kalma tohumları ve meyve çekirdeklerini ekmem… Ellerim, hapçıların elleri gibi kesik içinde ama, emeğimden ve eserimden mesudum… Uğraştığım için, ruhumu teskin eden bir tarafı var… Tıpkı hâmile kadının, geçmiş doğum sancılarının hatırasıyla yeni bir doğum sancısından kaçınma tecrübesini andıran nafile bir sığınak gibi olsa da, söylediğim üzere bana nefes payı gelen bu çabadan mesudum!
l
Muhabbet kuşu… Kimbilir kimin evindeki kafesinden firar etmiş ve benim bahçeyle bir seviyedeki evin balkonuna konmuş… Lâtifeli bir dille söylersem; demek zevk sahibiymiş… Uyku mahmuru gözlerle çay ve sigaramı içmek üzere balkona çıktığımda, 13-14 yaşlarındaki komşu çocuğu Yalçın, “amca şu kuşu yakalar mısın?” dedi… Baktım, ayakları ve kanatları bir kafes imkânındaki sıçramalara uyarlı muhabbet kuşu… Bilmem yakalayabilir miyim?.. Neticede yakaladım… Kuşun zaten sahibi olmayan Yalçın, kendi malik olma arzusunu askıya aldı ve onu sahibleneceğim kesin kanaatiyle bana, hakkı olmayışına rıza tavrıyla baktı… Ama çocuk; bilmez miyim onun yüreğinin bir kuş gibi sektiğini… Balkondaki delikli bir çamaşır sepetinin altına koyarken, “kuş senin!” dedim.
l
Kimin olduğundan habersiz kuş, çamaşır sepetinin içinde, kafesteki alışkanlıkları ile hareket etmeye çalışıyor ama, tuhaf… Yanlamasına tel kafese yapışmaya uyarlı ayaklar, bizim çamaşır sepetinin yapısı karşısında başarısız… Kuşa kuşluğunu öğretecek değilim; lâkin bunun düşe kalka hareketleri bana çırpınan bir fareyi andırıyor… Böyle olmayacak… Acıyorum… Yalçın’ı tel kafes almaya yolluyorum… Ve içine bir gölge düşmesin diye tekrarlıyorum:
— “Kuş senin!”
Yâni kafes de!
l
Kuş gitti… Hâli ise gözümün önünde… Avuçlarımın içinde körük gibi inip kalkan göğsü, çarpan yüreği… Minicik gagasıyla, ümitsiz de olsa elimi gagalayıp kurtulmak istemesi… Kafese ilk girdiğinde, ürpertiden kabaran tüyleri… Aradan birkaç dakika geçmeden, birden canlanıp çevik hareketlerle şuraya buraya sekmesi ve yemlere yumuluşu… Emniyet ve güven hissi… Onu çok iyi anladım!
l
Kafes, insana hürriyetin aksi bir intiba verir; oysa muhabbet kuşu, benim hâlime nazaran bunun tam tersini ilham etti bana… Diyesim o ki:
— “Âlemde bâr olur hâlime bigâneler!”
Bâr: Yük… Yar?
l
Bu hâdiseyi yazmamın sebebi, çalışma odama “Ölüm Odası” diye bir isimle, bu isim altında bir eser yazmaktı. TİLKİ GÜNLÜĞÜ’nde yerini alan bu hatıra, Kartal Cezaevi’nde Telegram seansları başladıktan sonra, devamı gelmeyen bir not almanın başlangıcı ve bana “Ölüm Odası” diye bir durumun hakikati olarak göründü. Orada, başlangıçtan bugüne kayda değer cümlelerden biri şuydu:
— “Bu, sanki bir modern büyücülük; ve robot insan imâl etme hayâl ve çalışmalarına mukabil, doğrudan doğruya insanı robotlaştırma işi…”
l
Sene 1993… Henüz “Hırka-i Tecrid” bile ortada yok. Bugün, Bolu F-Tipi Cezaevi’nde, durumlarına göre NYMPHA veya Mousa adını verdiğim aynı işi görürlerin nezaretinde, onlarla didişirken bu esere başlıyorum ve “Ölüm Odası” isminin tevafukları bana, sonsuz imkânlar tedaî ediyor. Buradaki Telegramcılar’a NYMPHA ve Mousa isimlerini takmam, Kartal’a göre bir yenilik; ve fikir, sanat, teknoloji, siyaset derken, BERZAH hakikatine vurulacak topyekûn dünya hâlinde bir genişlikte, onlar da son derece zeki, ne kadar da salak, bu kadar hainlik ve vahşet olur mu, alaycı, alay edilen, beni ve bendekini dağıtan, sonra kendi zekiliği imiş gibi bana hatırlatan, aslolan niyeti, övünmek gibi olmasın ama, benim çoğu zaman onlardan bir adım ileri durumumdan dolayı değişen, neticede; Üstadım’ın “çözdük her müşkülü derlerse de ki, sonunda VAR OLMA müşkülü kaldı!” hakikatini en canhıraş şekilde gösteren tipler. Onlar, sanki sihirbazın önündeki sihirli küre de, ne derlerse ve yaparlarsa yapsınlar, ben onları bütün bir bünyenin ifşacısı sivilce olarak görüyorum, durumu onlarda seyrediyorum.
l
Ne yazık ki, NYMPHALAR’dan başka şâhidim yok: bu esere ÖLÜM ODASI ismini vermemin sebebi, ebcedi MEHDÎ MUHAMMED’e uysun diye değil… Aynı ebcedte, MESCEN: CEZAEVİ!
l
Kafes: 240.
Faks: Ölmek. İfsad etmek: 240.
Mifsal: Dil, lisân: 240.
Masduk: Doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş: 240.
Neyfak: Tilki derisinden olan kürk: 240.
l
NYMPHA ve Mousalar’ın Mitoloji’de ne olduğu, ESATİR ve MİTOLOJİ eserimizde geçti. Bu eserdeki mânâları, eser boyu gözükecek.

Fragmanlar

NYMPHALAR, bir-iki sene veya daha önce, benim okuyamadığım, düşüncem bloke edildiği-zabt ve kuşatma içinde anlayışımın ibtal edildiği dönemde, BARAN dergisinde Doktor Hakkı’nın bir yazısı çıkmış, ona atfen ve kendi “istihbaratlarıyla bitiştirerek”, çocukluğumuzda pek bayıldığımız bir film kahramanından bahsettiler ve yorumladılar. Bugün 13 Temmuz 2010, banyo günü: NYMPAHALAR’ın klâsik lâflarıyla sinirlendirmeleri, bana eşlik eden fizikî tesir içinde, uyandım. Karşılıklı mantık atışmalarına eşlik eden alaylarla, saat erdi, vakti geldi, aynı hâlde banyodayım; girdim, yıkandım, çıktım. Sırtıma giydiğim ve daha önce sayısız kurgularına mevzu olmuş bornozumla otururken, lâf döndü dolaştı, NYMPHALAR’ın çalışması neticesi, benim dememiş olsam da mübhem bir imaj hâlinde karikatürleştirdiğim çizgi film kahramanı “tatlı salak” Pembe Panter’e geldi… Onlar bana ne derse, ben piramidin tepesindeyim:
— “Senin Kaptan SİNBAD, niye İskenderun’a gitmiyor…”
Benim tansiyonumla oynayarak hünerlerini icra ettiklerini söyleyen NYMPHALAR, cevab veremiyorlar. Mavi Marmara gemisine İsrail’in saldırdığı gün, onunla eş zamanda gerçekleşen ve 14 denizcinin öldüğü eylemi imâ ediyorum. NYMPHALAR, belden aşağı “şaka”larına devam ederken, takdirkârı oldukları tedâîciliğim ve hazırcevablığımla, aklıma Kaptan Sinbad geldi. Hâliyle onların Kaptan Sinbad yorumları:
— “O zamanki gençlerin Kaptan Sinbad filmini seyredenleri, genellikle bir yelkenli gemiye dolmuş kızlarla, ıssız adaya çıkmayı hayâl ederler, böyle rüyâlar görürlerdi!”
Bu cümleden olarak, benim Orta bir veya ikide aynı sınıfta okuduğum bir sarışın kızı sözkonusu ederek “yoklama” ve çeşidleme: Onu, bisikletimin arkasına atıp gidiyorum. Beni hem mahçub, hem mahçub(!) edici bu tür “yaman” istihbarat ve yorum sağlamalarının ardından, bana âit bilinmedik hiçbir mahremiyet kalmamış olarak, beni istedikleri zaman REZİL edebilirler-miş. Yazdıklarımdan kolayca anlaşılacağı üzere, ISLIKÇILAR’la birlikte hiç rezil bir tip çizmemiş olanlara soruyorum:
— “Siz ne yapıyorsunuz?”
Örgüt’ün beyni olarak, beyin kontrolü yapıyorlarmış, Cezaevi güvenliğini sağlıyorlarmış. Tek kişilik hücrede, gözlerim bir kamera, düşünce tarafım ayrı, her saniye kontrol altındayım. Televizyon’daki “Biri Bizi Gözetliyor” programı ne ki, beynim sözkonusu. Doğru dürüst zaten seyretmediğim, sayelerinde seyredemediğim Televizyon programları, gazete veya kitabta geçen bir kadın, bir erkek, hatta bir çocuk, müthiş bir arzuyla “bulmak” istedikleri malûm, şuurumu ve altını yoklamak üzere bir vesile teşkil ediyor-du. Televizyon’daki haberlerde bile, doya doya(!) bakamadığım güzeller de dahil. Benim cevabım hazır:
— “Unutma, bu bir hayat tarzı; ve bunun için asker mayına basıyor!” (s. 146)

İÇİNDEKİLER

1
Yevmiye: Koltukta Oturanın Tasarrufu
Kırmızı Koltuk
Abdülhakîm Koltuğu
Hakîm İsmiyle Dua
İstanbul – Bolu
Berzah – İstikbâl İslâmındır
Ermeni Meselesi

2
Mitoloji ve İçgüdü
Telegram ve Bu Eser
Yardımcılar – Vesileler
Phallos
Nymphalar
Mitoloji’de Nymphalar
Nymphalarla Konuşmamdan
Kavanoz
Japonlar

3
Nlp
Nöro
Linguistik
Programlama
“Telegram” Ne Demek?
Gözaltı – Yönlendirme – Kontrole alma

4
“Beyin Kontrol”
Elektronik Terapi
Hipnoz: Nevm-i Sınaî
Hipnoz: Telkin, Şartlandırma

5
“İstikbâl – Hayâlin Rolü – Hipnoz”
Takdimin Başı Ve Sonu
“Hiç Değişme Böyle Kal!”
1999 Sonrası
Vicdan
Abdülhamîd Han Hazretleri
Yevmiye: Filistin
Hedef İrade

6
Düşvârî: Kırgız
Hipnoz – Teshir
Hipnoz
Hayâl-Müz-Rit
Şamanizm

7
“Zihni Silinmedi mi?”
Şok
Zihni Boşaltma
Boşluk Ve Heba
İlim Ve Müşahede

8
Sis
Gog-Nympahalar-Nefs
Mana
Animizm-Agnostisizm
Zülkarneyn – Yecüc Mecüc
Şok-Tesbih

9
Terör – Telegram
Çöp Sayımı
Kafa Karıştırma
Kiril – Kirlian
Tilki Günlüğü
Adak Borcum

10
“Tilki Günlüğü”
Hami – Hadim
Hadim
Mavi Ay-Mavi Işık

11
“Kaptan Sinbad”
“Normatif Şuur Hatası”
Klâsik Bir Zihin Kontrol Operasyonu
Zihin Kontrolü ve…

12
Telegram – Sun’i Telepati
Kategorize Etme – Sınıflandırma
“Kefalet Meselesi”
“Elektromanyetik Havuz” Dediğim
Her İşde Bir Hikmet

13
“Fuhuş Çetesi”
Kartal Ve Bolu’da
Rüyâ Görme Sanatı
Telegram – Hipnoz – Telepati – Rüyâ
“Yanaktaki Ben”
Ölüm – Gusto – Abdülhakîm Koltuğu

14
Nebat
Sakal-Balık
“Mirzabeyoğlu Duvarı Delerek…”
Zihin Kontrolü

15
Telegram – Yapma Beyin
Beyin Dalgaları
“Nur mu İstiyorsun?”
Gerçek mi – Halüsinasyon mu?
Yürüyüşümü Ayarlıyorlar
Hafıza Tazelemek

16
Şimdi ve Arkada Kalan
Müşahedede…
Tarih: 1999
Vukuf-u Adedî
Bir Mektub: 30 Ocak 2010

17
Ağlama Üzerine
Sinir Sistemine Giriş
Sinir Sistemi
Ağlamak Üzerine

18
Giriş İçin Bir Deneme
Açıklama
İlk Günlerden
Duvar – Davar
Mıknatıs Olabilir Mi?
Tevafuklar

19
Müz – Dehâ – Mecaz – Hayâl – Rüyâ – Telegram
Kalb ve Yürek
Yürek Ağrısı
Tavsiye-Tenbih
Kalb Kuvveti
Gubar – Nakş-ı Kadem
Nesli Han Hakîm

20
“Vav Dünyası İcabı Ağustos”
Dil – Ayna
Masal
“Evrenin Dili Kenan’ım Ben!”
İbda Dili – Siyaset

21
Düş ve Gerçek
Ab-Kur
Midilli Kanalizasyonları
“Gerçek Belli-Olunması Gerekeni Söyle!”

22
“Beni Yavaşça Öldürüyorlar”
Radyo ile Yakma
Haber-Her Yerde-Radyoaktivite

23
Yorumsuz
Telegram Cihazı ile Çalışma
Hasan Sabbah’tan Mülhem…
Ruhî Enerji
“Tilki Günlüğü”

24
Rüya – Haber – Yorum
Yevmiye: Hafiye Şerlok Holmes
25 Ocak 2010
Dikkatimi Çeken İsim
Delgado’nun Boğası Değilim…
Suikasd – Telegram
İkna Odası – İkna Usûlü
“Şübheli Ölüm!”

25
Haddi Aşmak
Haddini Bildirmek
Akreb
Mübdi’
Sirayet Eden Fikir

26
Sıfır Noktasında
“Düşünen Adam Heykeli”
İki Hâdise
Bir İthaf

27
Yevmiye: Takdim, Zihin Kontrolü
Adem ve Havva’nın Çocukları
İlk İnsan – Son Resûl ve…

28
Telegram – Beyin Zarı
Kuşatılan – Kuşatan
İlma’
Zât – Sıfat – İlim
Kabil: Ateşe İlk Tapan
Tanrısız İlim
Mecusi-Zerdüşt
Netice
Simon-Russel
Bir Dergi – Bir Kitab

29
Nympha – Hürmüz
Hiss-i Müşterek – Bintasya
İdrak ve Mertebeleri
Batınî İdrak Edici Kuvveler
Bintasya
Dil İdrakı ve Adres

30
Göz-Görme-İdrak
Kâinat – İdrak
“Kâinat’ın Gördüğü İnsan”
“Büyük Göz” Çevresinde
Telegram – Nymphalar
Nasreddin Hoca’nın Eşeği

31
Hatırlatma ve Ekler
Televizyon – Görme – Vurma – Siğil Atma
Düşvari: 18 Kasım 2010

32
Ordu
Asker
İstanbul
Mehdî Muhammed Bin Askerî

33
Ölüm
Elektromanyetik Dalga
165=561
“Telegram” Kitabımdan
Parmak İzi Gibi…
Telegram Cihazı: Nöro – Elektromanyetik

34
Hipnoz Davası
Telegram – Manyetizma – Müz ve Ritler
Manyetizma – Hipnoz
Yevmiye: Jandarmöri
İslâm’a Muhatab Anlayış
Bedr Ashabı
Bedr Muharebesi – Şanlı Bedr

35
İşaretler
Hakkari Beyleri’nden Müştak Baba
Davud: 15: B.D.-İbda

36
“Ben Kimim?” Meselesi
Zann ve Nisbet
Ebcedle Görünenler
Suret ve Mânâ
Telegram ve Put

37
Dua
“Cover”…
Talâk-Nâme
İslâmı Yenilemek – Anlayışı Yenilemek

38
Tedavi – Gardiyanlar
Nisan
Kızıl Sakal
Gölge – Teyid
Yevmiye: Sakal
Biyografi

39
Tevhid – Lâ Havle…
Cin mi Cihaz mı?
Cinler – Cinlikler
Ufuk: Cin Korkusu
Yevmiye: Bir Kişi…

40
Suret – Şekil, Heba’dan
Ahir
Heba
Kuvantum Boşluğu – Sıfır – Zaman – Şekil
Halid Bin Velid – Kurtubî
Telegram – Cin
Gerçek Ve Hayâl Hesabı: Ebced
Cin Sûresi

41
Mevlüd Kandili
Hakikat-i Ferdiyye
Siyah Gömlekteki Sayılar
Kıyamet
Telegram – Cinn
Metris – Kartal – Bolu
İnşikak

42
Alâddin’in Sihirli Lâmbası
Seyyah Soruyor
Meryem Ana

43
Akşamcılar
Sîn – Sahil – Ayna
Mecaz
Koç – (Kurbanı Hatırla)

44
Kaş
Cinler Şatosu
Fihrist

45
Su – Batan Güneş
Süpürge
Akan Bulutlar – Çehreler
“Tarih Muhasebemiz”

46
Hicri 1432
Bacağım Şişirildi
Kabaran Sular
Tsunami
Tilki Günlüğü’nden Tedâî
Suyun Yeşilliği
Okyanus Dalgası Gibi

47
Kader – Kısmet – İkramiye
İki Numara
Şifre
Musa(Y) – Musa – Mus
Karşı Karşıyalık – Birlik – Beraberlik
Şimdi Hâdiselerin Değerlendirilmesi

48
“7. Çekiliş”
Demon: Asil Veya Şeytan
Birkaç Örnek
“Başyücelik Devleti”

49
Üç Tarih: 2000 – 2007 – 2008
Gözkapağı – Kuş Gagası
Kör Ve Sakat
Talih – Müfekkir(E)
A’ma – (Bazılarınca Hebâ)
Yevmiye: Nokta

50
Yevmiye: Nefs Muhasebesi
Yevmiye: Maviye
Mektub
Nokta Dergisi
Devam Eden Nokta
Nokta-i Vahdet
Vahdet-i Şühud

51
Cin Ordusu
Ufuk: Fatih
Yamaçtan Mer’aş’a
Rüyâda Söylenen Şiir

52
“Teorik Dil Alanı”
Fatiha
Ölüm Haberi
Usame Bin Ladin

53
Sad Harfi – Sad Sûresi
Tilâvet-i Kur’ân
Terörle Mücadele İmiş’den
Sorarlarsa Ne Derim?

54
Abdülhamîd Han…
Yolumuz, Hâlimiz, Çaremiz: 1965
Takriz – Medhi Yorumda
Tarih
Musikî

ibda-yayinlari

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>