Ölüm Odası – Matla’ Beyitler – Salih Mirzabeyoğlu

Ölüm Odası – B-Yedi
Matla’ Beyitler”

olum_adasi_cilt_03

TAKDİM

Her ilmin özüne mahsus intihasında tecelli eden marifet, ilm-i edeb denen söz ilimlerinin toplamı EDEBİYYAT lâfzından söz sanatlarına geldiğinde, bütün sanatların kendine has görünen şiirini unsurları mâlûm –vezin, kafiye, vesaire– olan sanat aslında bulur… ŞİR: Aslan. Süt. “Sütün Hadîsle yapılmış tâbiri, ilim”… Şİ’R: Anlama. İdrak. Şiir… ŞİRA’: Yelken. “Rüzgâr dolduran, yel tutan”… Şiir, şiir idrakinin bir buududur… ŞİR’A-Şeriat. Bir ırmak veya su kenarına inmek için açılan yol: 575: AŞERE-On sayısı. Onda bir. “Sıfır, zirve, bit, pire, sıçrama”… HADÎS: Allah’ın sır hazinesi, –Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli ettiği– Arş’ın altındadır ve anahtarı şâirlere verilmiştir… Bu Hadîs yanında, yine: “Şiir vardır ki hikmettir, şiir vardır ki sihirdir, şiir vardır ki zehirdir, şiir vardır ki şifâdır!”… Hikmet, güzellik, yücelme ve şifâ; bunları Allah için isteyen… ŞİİR-(Üstadım: “Şiir Allah’ı arama sanatıdır”… Sanatta teşhis, tecrid için; ilimde tecrid teşhis içindir!): 570: SİSTEM-Hakikati, Şeriata bağlı vasıta sistem ve şiir idrakiyle örgüleştirilen… Bu eserde MATLA’ Beyitler, şiir ve şiir idraki bahsini besleme niyetiyle ele alınmıştır!..

Eser No: 59
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Kasım 2014

ibda-yayinlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>