poetika-necip-fazil-kisakurek

POETİKA – NECİP FAZIL KISAKÜREK

 

ŞAİR 1

- Arı bal yapar, fakat izah edemez.
- Şair ilahi idrak emanetinin, insanda insanüstü mevhibesini temsil etmeye memur yaratık…..
- Şair, his cephesinden, daha ilk nefeste vecd çözülüşleriyle yere seriliveren bir afyon tiryakisi;
- Fikir cephesinden bu afyonu esrarlı havanlarda hazırlayan ve tek miligramının tek hücre üzerindeki tesirini hesaplayan simyacı….
- Şair ne yaptığının yanı sıra, niçin ve nasıl yaptığının ilmine muhtaç ve üstün marifetinin sırrına müştak bir tılsım ustasıdır.

 

ŞİİR 2

- Tarifi; duman kıvrımlarındaki muadelenin tesbiti kadar zor,
- Aristo’dan Valery’e kadar poetikacılar ya sahilsiz bir tecrit denizine açıldılar; ya da bayağı bir takım tekerlemelere düştüler. Şiirin ne olduğu belirsiz kaldı.
- Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir. Eşya ve hadiselerin bütün mantık yasaklarına rağmen en hassas noktalarını bularak hakikati arama işidir.
- Şiir sarp, dolambaçlı fakat imtiyazlı bir keçi yoludur. Oradan kalabalıklar değil, gözcüler, işaret memurları ve kılavuzlar geçer.
- Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolundan arama işidir.

 

(ŞİİRİN USULÜ) ŞİİRDE USUL 3

- İlim mutlak hakikati polis tavrıyla arar…
- Ya şiir?… O mutlak hakikati hırsız gibi arar. Hiç bir şey belli değildir. Hatta ismi ve cismi bile..
- İlimde tecrit, teşhis için; şiirde teşhis tecrit için…
- Şiirde tebliğ, kaba davulculuk; telkin ise sihirli kemancılık…

 

ŞİİRİN GAYESİ (ŞİİRDE GAYE) 4

- Hiçbir şiirde ‘ne söyledi?’ yok, ‘nasıl söyledi?’ vardır. Bu mananın dış yekununu iç delalete tabi kılan bir remzdir.
- Her remzde ‘gizli’den bir işaret ve her gizlilik işaretinde sırdan bir haber var…
- Şiirin gayesi, alemlerin namütenahi kesret ifadesi içinde büyük ve nerkezi vahdete doğru, iç içe remz ve helezonlardan kayacak, harikulade çevik ve ince bünyenin heykeltraşılığıdır.

 

ŞİİRİN UNSURLARI 5

- Şiirde başlıca iki unsur vardır: His,fikir..
- Netice ve teşhis: Şiirde temel unsur, fikrin tahassüs edası şekline bürünmesinden ibarettir, bürünebilmiş gizli fikirdir.

 

ŞİİRDE KÜTÜK VE NAKIŞ 6

- Kütük şiirin ana maddesi, his ve fikir yekunundan ibaret muhtevası..
- Nakış da bu his ve fikir muhtevasının ambalaj zerafeti, fonetik havası, giyim ve kuşam oyunu…
- 1: Hem kütüğü var, hem nakışı. – 2: Kütüğü var, nakışı yok… – 3: Nakışı var, kütüğü yok… – 4. Ne kütüğü var ne nakışı… Şair bu 4 sınıftan birine girmeye mahkumdur.

 

ŞİİRDE ŞEKİL VE KALIP 7

- Şekil ve kalıp mananın iskeletidir. Bütün dava, iskeletlerimizi sonsuz sanatıyla ve namütenahi güzel giydiren Allah’ın verdiği hikmet dersine bakıp ondan alınacak paylar ve hadler içinde, mana iskeletlerine sanat ve vücut geçirebilmekte…

 

ŞİİRDE İÇ ŞEKİL 8

- Şiirde dış şekle bağlı bir de iç şekil mevcut….
- İç şekil, en büyük tecrit işi olan şiirin, müşahhas kalıbı üzerine binmiş mücerret ruhudur.
- Şiir ulvi nizamdır; ve cemiyetler ruhi bunalımlarını yenip nizama kavuştukları Zaman şiire de nizam gelir..

 

ŞİİR VE CEMİYET 9

- Şiir hakkında ‘cemiyetin rüyasını ayrı bir rüya üslubuyla anlatan bir tabirname’ diyebilirsiniz.
- Cemiyet, iç ve gizli hayatıyla uyur; ve rüyasını şair görür ve sayıklamalarını şair zapteder.

 

(ŞAİR) ŞİİR VE HAYAT 10

- Şair; evinin, kılığının, sokağının nizamından, insan, cemiyet ve her türlü dünya nizamına kadar bütün merkezleriyle hayatı kucaklayıcı bir kürsü sahibidir.

 

ŞİİR VE DİN 11

- Dinin olmadığı yerde hiç bir şey yoktur; yokluk bile yok… Şiir ve sanatsa hiç yok…
- Şair ki, Allah’ın mahrem ülkesi meçhuller aleminin derbeder seyyahıdır, Allahsız bir cemiyette, elektrik cereyanı kesilmiş bir şehrin meydan yerindeki feer gibi sönecek, eşya ve hadiselerin en gizli nabızlarını saymaktan ibaret memuriyet hikmetini kaybedecektir.

 

ŞİİR VE MÜSBET İLİMLER 12

- Şair, müsbet ilimlerin önünde koşarak, sanatta ‘devr-i daim’i bulmuş bir kaşiftir.

 

(ŞAİR )ŞİİR VE DEVLET 13

- Şiir de öbür sanat şubeleri gibi, mutlaka Devlet eliyle müesseseleştirilecektir.

 

TOPLAM 14

- Şiirde gaye , kökte Allah ve mutlak hakikat olarak, dalda sırrilik ve remziliktir.

NECİP FAZIL KISAKÜREK
POETİKA – “Çile” isimli eserinden

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>