Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı – Salih Mirzabeyoğlu

Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı
-Peygamber Halkası-

FOR GERMAN – DEUTSCH PASSAGES
CLICK HERE – HIER KLICKEN

Rolle und Bedeutung der Schüler von Prophet
Role and importance of students of Prophet
دور وأهمية الطلاب من النبي
Rôle et importance des étudiants du Prophète
Papel e importancia de los estudiantes del Profeta

Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı - kumandan

 

TAKDİM


Sahâbî, ümmetin temel taşı ve temel yapısı… Sonsuz kere uyarılması ve yakîn derecesinde –şeksiz, şüphesiz- idraki şart olan dava!..

Bir tarihte Adana’da bir adam, Adana’yı sel basması ile ilgili olarak, “hadiseye yanaşan insan şuuru”nun bilgi dokusu ve muhakeme tarzına ve sebeble netice arasında kestirme hüküm devşirme bahsine misâl, şu tersine hârika ve saygı gösterilesi(!) fikri(!) ileri sürmüştü:
-“Aya giden uzay gemisi gökyüzünü delince, sular aşağıya boşaldı!”
İslâm diyalektiğinden habersiz ve sebeble netice arasında kestirmr hüküm çıkarılamaz yerlerde hadiseye müessir sebeb ve netice ilişkilerinden bîhaber zamane kalem (!) ve ilim erbabı(!) da, işte bu soydan bir muhakeme ile hergün yeni inciler yumurtlarken, iş gele gele tarihteki sapık kolların hülâsası hâlinde sahâbînin –hadîsin reddi ve bunun mukadder oluşu hâlinde Allah Resûlü’nün inkârına kadar vardı… “Kim ne derken, lâfı nereye gitmektedir?”, bunun çilesini çeken yok… Elinizdeki eser, “biliyorum” sanılan sahâbî vasfını, hiç bilmiyormuşçasına okunmayı ve onun rolü ile mânâsının aslıyla keşfedilmesi zaruretini ihtar kasdıyla kaleme alındı… Sahâbînin rolü ve mânâsı anlaşıldığı zaman, bütün sapık kolların çöküşü ve İslâm’ın bütün haşmetiyle görünmesi davası sözkonusudur!..

Sahâbî, ümmetin temel taşı ve temel yapısı… Eserin içine dair bu mânâ yanında gözönünde tutulması gereken ikinci husus, bu eserin “Hakikat-i Ferdiyye” isimli eserimizle ilgisi ve bunun yanında Üstadım’ın “Peygamber Halkası” isimli eserine eşlik eden çehresidir!..

Fragmanlar

Sahâbî’nin reddi, Allah Sevgilisi’nin reddini getirir ve bu mukadder oluşun mukadder oluşu da Allah’ın reddini icabettirir… “Allah’a Resûlü’nün gösterdiği yoldan inanmak” davasının olmadığı bir yerdeki Allah inancı da, İslâm’ın bildirdiği –yani Allah’ın bizzat kendi bildirdiği ve kendini bildirdiği– Allah’a inanç değildir!.. (s.28)

Sahâbî, Allah Resûlü yönünden, O’nun vasıflarını gösteren; temsil ettiği mânâdaki hususiyeti bakımından da, vasıf gösterenden başka ve “muayyen zaman” mânâsına sirâyet eder… Bu “muayyen zaman”, hem kronolojik tarih devrini, hem de “topluluk hakikati”, topyekûn zaman ve mekân boyunca tecelli eden insan ve toplum meselelerindeki vasıflandırışın sayılı bir asılda temsilidir. İşte bu sayılı asıldaki her ferdin, yani hakikati bizzat Allah Resûlü tarafından bildirilen sahâbînin yaptığı “içtihat”, doğrudan doğruya “topluluk hakikati”nin gerçekleşmesi ve “toplulaştırma” işidir. Burada “içtihat”ın “zamanüstü” mânâsı da görülüyor. (s.40)

İÇİNDEKİLER

TAKDİM
I. LEVHA ÜMMET’İN TEMEL YAPISI
Sahâbî
Sahâbî’nin Mânâsı Hakkında Ölçülendirme
Sahâbî’de Rahmet Sırrı
Topluluk Hakikati
Sahâbî ve İçtihat
Sahâbîye Dil Uzatanın Hâli
Sahâbîye Dil Uzatanın Kasdı
Sahâbî, Çocuk Hikmeti ve …

II. LEVHA SAHÂBÎLERİN HÜLÂSASI
Hazret-i Ebu Bekir
Hazret-i Ömer
Hazret-i Osman
Hazret-i Ali

III. LEVHA PEYGAMBER’İN KİTABINDAN

ibda-yayinlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>