21270854_1414774378643927_3249252475049576572_n

SİZİN DERDİNİZ İSLÂMLA! – A. Bâki Aytemiz

Bu topraklar üzerinde laik ve sol tandanslı bir güruh, fırsatını buldukça İslâm’a saldırmayı eskiden beri alışkanlık hâline getirmiştir.

Hatta fırsat yoksa da, alâkalı, alâkasız, bir yerde söylenmiş bir sözü alırlar, bir konuşmayı alırlar, o söz, o konuşma içinden belli kelimeleri bağlamından kopartıp çarpıtarak, demagoji usûlüyle İslâm’a saldırmaya vesile ederler. Büyük bir koro hâlinde yüklenirler ki muhataplarını sindirip meydan yerinde hâkimiyet kendilerine kalsın.

Bunların bu taktiği yeni değildir elbette. Bu taktiğe bildiğimiz kadarıyla ilk dikkat çeken Hitler olmuştur.  Hitler, Kavgam adlı eserinde, Yahudi güdümlü bu sol kisveli güruhun linç kampanyalarına dikkat çekmiştir. Hakikati bulmak değil de muhatabın konuşmasını engelleyip meydan yerinde baskın çıkmak taktiği, bu Yahudi güdümlü sol kliğin geleneksel taktiğidir.

Dışarıdan bakıldığı zaman ilk elde doğrudan İslâm’ı ve Müslümanları değil de İslâm adına yapılan yanlışları hedef alıyormuş görüntüsü veren bir sinsi yaklaşım bunlarınki. Geçmiş dönemde Adımlar da böylesi saldırılara hedef olmuşken bu günkü hedefleri Emine Merve Akyüz isimli bir kardeşimiz oldu. Akademya Dergisi’nin geçtiğimiz sene tertip etmiş olduğu “Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu”ndaki konuşmasında yaptığı bir teşbihten dolayı bu defa Emine Merve Akyüz’ü linç hedefine oturtuldu.

Ki, bu linç kampanyalarını, bu pislikleri yapanlar, iktidarın Perinçek’le geliştirdiği ilişkiler üzerinden, bir nevi Perinçek’le kurulmuş olan koalisyon üzerinden cesaret alarak bu işleri yaptıklarını görmekteyiz. İslâm’a ve Müslümanlara yapılan saldırılar karşısında iktidarın sessiz kalıcı tavrı onlara bu cesareti vermeye devam ediyor.

Sözü fazla uzatmayacağız, sadece bu yapılan pisliklerin peşinin bırakmayacağımız bilinsin istiyoruz.

Orjinal Makale: http://www.adimlardergisi.com/sizin-derdiniz-islamla/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>