Tilki Günlüğü I-II-III-IV-V-VI – Salih Mirzabeyoğlu

Tilki Günlüğü I-II-III-IV-V-VI
Ufuk ile Hafiye

Tagebuch des Fuchses 1-6 spirituelle Roman
Diary of the fox 1-6spiritual novel
يوميات الثعلب، 6-1 مجلدات كتاب رواية الروحية
Journal du renard 1-6 roman spirituel
Diario del zorro 1-6 novela espiritual

 

Tilki Günlüğü-kumandan

 

Takdim

DÜNYA ÇAPINDA BİR HÂDİSE. KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN

Dergilerden, gazetelerden ve televizyon ve radyodan tanıdığım meşhur Kaptan Kusto… Bu adam bir devrin (Markopolo)su, Evliya Çelebisi gibi tetkikçi bir seyyahtır ve tabiat denilen yaratıklar âleminin sırlarını denizlerde arayan ve deniz içi hayatı kurcalayan ilmî bir tecessüs sahibidir.

Bu adam basit “olabilir”ler veya “olabilir” sanılan şeyler arasında öyle bir tecelliye şahit oluyor ki, 1400 yıl önce Kur’an’ın haber verdiği mucize önünde dize gelip müslüman oluyor. (Necip Fazıl Kısakürek)

Fragmanlar

Levha: 17 Ağustos 1990
Sürekli olarak, “küst, öldüren, öldürücü demek!” diye tekrarlıyorum!.. (s.9)

Tefe’ül: Tefe’ül
Fal açmak… Bazı hadiseleri ve tesadüfleri uğurlu saymak; meselâ, bir kitabı rast gele açıp ilk rastlanan yeri okuyup ona dikkat ederek, bunu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi… Olacak şeyi tahmin etmek… Gövdesi kokan kadın… Halâs olmak, kurtulmak… Yaralanmak!.. (s.14)

Varidât: Takdim
“Ben kimim?” diye sormak, “ölüm nedir?” diye sormakla birdir… “Ben”… Bütün hayat, bu soruya cevap vermek üzere yaşadığımız hadiseler dizisinden ibaret!.. (s.18)

“Dünyada hayatında görülen şeyler, uyuyan kimsenin rüyâsında gördüğü şeyler gibidir; yalnız hayaldir. Böyle olunca onun tevil ve tabiri lâzımdır!” diyen İslâm velisinin çerçevelediği hakikat gereğince, muradımı takib ettiğim rüyalarımı “levha”lar hâlinde verirken, hadiseleri de “düşvâri” hikmetinin şemsiyesi altında verdim!..
Bir mânâda Üstadım’ın “Çile” isimli şiir kitabının romanı olan “Tilki Günlüğü”, tefsir ve tabir dışı bir yerde pek yavan kalan ve ancak hakiki “muhatab”ında aslî yerini bulacak olan onun “Kafa Kağıdı”nın asıl sahibinin kim olduğunu kendi içinde ilân eder… “Ufuk”, “Tilki Günlüğü” tertibi çerçevesinde bizzat kendi eseri ile görünürken, hem ışık veriyor, hem de açık oluyor… Hafiye de!..
Ve “tablo”lar… Başlıklarının temin ettiği tabir, tefsir ve mânâ serilerinden müteşekkil… Hani Üstadım, “Her gece rüyamı yazan sihirbaz – Tutuyor önümde bir mavi ışık!” diyor ya, her gece rüyamı resmeden sihirbazın levhalarını tabir ve tefsir eden, mânâlandıran tablolar!..
Medhe layık takdim; takdim olunanın medhe layık olup olmaması ayrı dava… “Takdim”in medhe layık oluşuna, tam 6 cilt, hakikatte ise ömür boyu şahitlik edeceğim!.. (s.20)

İÇİNDEKİLER I

TAKDİM
Medhe Lâyık Takdim
17 Ağustos

Çare Çetin Bir İdman
18 Ağustos

Yıldırım Düşen Kafa
19 Ağustos

Ufuk Korkulu Rüya
20 Ağustos

Akrep Yolun Yarısı
21 Ağustos

Ufukta Malûm Haber
22 Ağustos

Eski Şehirde Berat
23 Ağustos

Halis İhsan Yolunda
24 Ağustos

Ruh Aynası Tablolar
25 Ağustos

Manâya Eriş Mertebeleri
26 Ağustos

Tasarrufa Bağlı Tabir
27 Ağustos

Hece Taşında Sükût
28 Ağustos

Şahidim Mezar Taşı
29 Ağustos

Gafleti Arayan Dalgıç
30 Ağustos

Denizde Diri Ölüm
31 Ağustos

Vanlı Büyük Kaptan
1 Eylül

“İstikbâl Kalpte Vehim”
2 Eylül

Yelkeni Çekilmiş Gemi
3 Eylül

Meşhur Kaptan Misali
4 Eylül

Şeyhin Elinde Emin
5 Eylül

Dünyayı Sarsan Hadise
6 Eylül

Namazda Vârî Sırrı
7 Eylül

Suya Dalan Çocuk
8 Eylül

Eyüp Semtine Selâm
9 Eylül

Atıfta Nakşî Sırrı
10 Eylül

Günlük Bir Tarihçe
11 Eylül

Günlükte Tilki Haydar
12 Eylül

Mavi Gözümde Delil
13 Eylül

Mürşid Müridde Hudut
14 Eylül

Dünyayı Sarsan İrfan
15 Eylül

Kaptan Halis Örnek
16 Eylül

Kürt Sadî Selma
17 Eylül

Necip Fazıl’a Vatan
18 Eylül

Külhanbeyi Ve Adil
19 Eylül

Kafatasımda Yılan
20 Eylül

Çıplak Havuzda Pîr
21 Eylül

Büyük Ağaçta Kaptan
22 Eylül

Son El Gölgede
23 Eylül

Gönül Yazan Kaptan
24 Eylül

Bir Hırsız Fırtına
25 Eylül

Perde Perde Ben
26 Eylül

Elçi Ebu Firas
27 Eylül

Vav Dünyası İcabı
28 Eylül

Kedi Kedi Olalı
29 Eylül

Doğrulayıcılık Usulü
30 Eylül

Devamlı Okunan Dua
1 Ekim

Dokuz Kere Salavat
2 Ekim

Uzun Ayaklı Emir
3 Ekim

Nakşî Sırrıdır Kavgam
4 Ekim

O ve Ben
5 Ekim

Aynı Döşekte Yatmak
6 Ekim

Sema Da Mavi Perde
7 Ekim

Emin’de Kaynak Eser
8 Ekim

Çocuk Gözünde Balık
9 Ekim

Bir Daire Dört İnsan
10 Ekim

Müjdeli Haber Veren
11 Ekim

Kaide Harici Olanlar
12 Ekim

Lisân Mânâya Mezar
13 Ekim

Güneşi Doğmasına Yakın
14 Ekim

Rabbânî Rabb Bânî
15 Ekim

Su Vârî Hüviyet
16 Ekim

ibda-yayinlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>