Üç Işık – Salih Mirzabeyoğlu

Üç Işık
“Sohbet • Konferans”

Drei Lichter - Konferenz
Three Lights – Conference
ثلاثة أضواء - مؤتمر
Trois Lumières - Conférence
Tres Luces - Conferencia

 

Üç Işık - kumandan

 

TAKDİM

Fikrin eşya ve hâdiseler üzerinde sistemli şekilde uygulanması cümlesinden olarak, değişik vesilelerle gerçekleştirilmiş sohbet ve konferanslarımı, aynı zamanda sahici fikir ve mücadele çizgisinin ne olduğuna bir misâl diye kitaplaştırmış bulunuyorum: ÜÇ IŞIK!

Esere isim olan “Üç Işık”, aynı zamanda, bir konferansımın ismi… Diğerleri: “Cemaat ve Aksiyon”, “Nasıl Birlik?” ve “İşkence ve Filistin Meselesi”… ÜÇ IŞIK-ÜÇIŞIK’ın mânâlandırılması, bütün sohbet konferanslarda, hususiyle “Üç Işık” konferansında, aslında ise BÜYÜK DOĞU-İBDA külliyatının tamamında nakışlı olduğu için, takdim sırasında gereksiz… Malûmu ilâma hacet yoktur!..

Fikir, sanat ve aksiyon nefesiyle, ne zaman ne söylemişiz, ne yapmışız… Ne yapmaktayız… Kırılmaz, bükülmez, sökülmez, dökülmez, pörsümez çizgimizin dünü ve bugününü birbirine şahit kılıcı görüntüsünü, toplayıcı hüküm hâlinde Üstadım’ın şu mısraına tercüme ettirebiliriz:
-“Duranlar görecektir yürüyeni!”
Bu kadar!
İşte şehitlerimiz, işte gazilerimiz, işte zındanda bile bayrağı yüksekte tutan bayraklaşmış –sahici insan- kardeşlerimiz!..
1996

Fragmanlar

— “5 Kasım 1959 tarihinde Amerikalı Yarbay Morrison, Çankaya’daki Amerikan Klübü’nden çıkarak arabasına binmiş ve farlarının zayıf oluşu yüzünden toplu hâlde yürüyen erleri zamanında göremeyerek onlara çarpmış ve bazıları ağır olmak üzere onbir eri çiğneyerek yaralanmalarına sebebiyet vermiştir. Kaza 19-19.30 sıralarında olmuş, yaralılardan biri kaldırıldığı hastahânede ölmüştür. Türk makamlarının olaya el koymalarından sonra Amerikan makamları kaza sırasında Yarbay Morris’in görevli olduğunu iddia ve bununla alâkalı bir belge sunmuşlardır.”
Bunlar zaman içinde değişiyor, şudur, budur… Bu hâdiseyi şunun için aktarıyorum size: Tarih 1959… Dikkat edin: Biz, müslümanlar olarak, hiçbir zaman bu meselelere sahib olacak bir şuur belirtemedik… İşte fikir, işte ilim, işte bilmem ne mevzuu; bunlar bizim meselemiz değil mi?.. Burada adam bir suç işliyor, görev sırasında ve onunla ilgi içinde ise, vazifeli ise, bizim makamlar bakamıyor; vazifeli değil ise bizim makamlar bakacak, fakat ortada öyle bir keyfilik var ki, buradaki Amerikalı yetkili “o vazifelidir!” dedi mi, bizimki devreden çıkıyor… Ne vazifesi?.. Amerikan Klübü’nden çıkmış, sarhoş, farları bozuk, 11 tane eri çiğniyor, birini öldürüyor, “vazifelidir!” dediler, kurtuldu!.. Niye bu tip haksızlıklara karşı çıkamadık bu zamana kadar, müslüman olarak?.. Adeta bulunduğumuz evdeki eşyaya tahakkümümüzü o kadar kaybetmişiz ki, şurada hangi koltuk, hangi masa vardı, yerliyerinde mi, bizim mi, değil mi haberimiz yok… Milletlerarası hukuk olmadığını söyledim size; hukukçuların dikkatini çekiyorum… Misâl olarak söyleyeyim: İkili anlaşmalar falan bir takım davalar var, bu tip anlaşmalarda her zaman kuvvetli devletler kârlıdır, onların reyleri geçerlidir… Milletlerarası “karasuları meselesi”ne bakalım; biraz önce tedâilerden gideceğimi belirttim… Karasularını düşünün; sınırlarının arttırılıp, arttırılmamasını… Şimdi büyük devletler, karasuları sınırlarının dar tutulmasını istiyor, çünkü güçlü kuvvetli ve karasuları ne kadar dar olursa –ondan artan– uluslararası sular statüsündeki kısımlara rahatça girebilecek… Genel düzenlemelerde her zaman onların dediği oluyor; bunu da haber vereyim… Yavşak devletlere düşen iş, –haysiyetinize dokunuyorum–, sadece bunların kuvvet dengelerinin kesiştiği yerlerde sığıntı yaşayışlar… Hani “Filistin” filân diyoruz ya, işte bundan fazla birşey beklemeyin; bir takım kınamalar, resmî kınamalar, âdet yerini bulsun hesabı lâftan ibaret kınamalar… Zaten Filistin’de şurda burda olanlar, bizim adam olamadığımızdan oluyor. (s.81, 82, 83)

İÇİNDEKİLER

Takdim

1. LEVHA “CEMAAT VE AKSİYON”

2. LEVHA NASIL BİRLİK?

3. LEVHA İŞKENCE VE FİLİSTİN MESELESİ

4. LEVHA ÜÇ IŞIK

ibda-yayinlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>