uestad-necip-fazildan-kelam-i-kibar-söler

Üstad Necip Fazıl’dan kelam-ı-kibar

-Artık fikir kurtlandı, iş lazım.

-Mikroba merhamet, hastaya merhametsizliğe varır.

-Kültür, bilmek değil, bilmeyi bilmektir.

-Anlaşma, ruhların uzun zaman bir arada pişmesiyle olur.

-Kadın; Hristiyanlıkta yol kesici bir engel, İslamda ise yol açıcı bir kanattır.

-Şair, cemiyetinin habercisidir.

-Ruh adalesi pörsümüş insan, genç olsun, ihtiyar olsun, bir lâşeden ibarettir.

-Bir genç için en tehlikeli şey, kendi zıddı olan âlemlerin tesiri altında kalmaktır.

-İmanın ticaretini yapanda, iman arama !

-Fikir besler, siyaset öldürür. Siyaset, fikrin kendisi değil; posasıdır.

-Sabır, çekilen şeyi duymamak değil, ona dayanmayı bilmektir.

-Tarafsız diye bir kelime yoktur. Hakikatin taraflısı olmaya “tarafsızlık” diyoruz.

-Batı, bir çirkini güzelleştirme davasında, biz hudutsuz bir güzelliği çirkinleştirme yolundayız…

-İnkılap… Bu kelimenin cıcığını çıkardılar! Kağıdı yak, karbon olsun; karbona inkılap de… İnkılap budur!

-Aksiyona bağlı insan bire bin kuvvetindedir.

-Çilesi çekilmeyen şeyin aşkı olmaz. Aşk olmayınca, çile olmaz. Çile olmayınca ibda, meydana getirme cehdi olmaz, şevk olmaz, hiçbir şey olmaz, (aksiyon) olmaz.

-İslamın kılıcı, ucunda merhameti götüren şifalı alettir.

-Ruh, dal budak salmış bir ağaç gibi göz önünde bulunan hakikatlerde değil, en derin ve en gizli yerdedir. Ruh, insanın tohumudur.

-Bir tohumda; gövdesi, dalları, yaprakları ve meyvesiyle bütün bir ağaç gizlidir.

-Bir hadiseyi düşünebilmek için filozof olmaktan başka çare görmemek, düşünme hakkından vazgeçmek değil midir ?

-Gözler, ya merhamet ya da neferetin ışıldadığı bir kandildir.

-Şüphe edersen ayağın seni taşımaz, basacağım, yürüyeceğim de ve bas, yürü –O’nun izniyle-

-Onların değil, Müslüman olamayışımızın mahkûmuyuz.

-Menfi sahada malik olduğumuz dehalar müsbete çevrilebilse, acaba ne olurdu bu vatan…

-İçimizde bu kadar perişan hale getirilmeseydik, dışımızda bu kadar hürmetsizliğe uğramayacaktık.

-İnsan ve cemiyet, kendini hesaba çekme kalitesine ulaşınca aradığını bulur.

-İnsana ruh gerek, ruha da din gerek…

-Demokrasi, kendini çölde hayal edenlerin serabıdır.Yaşanmaya değer hayatı bul ve ölümsüzlüğe geç.

-Hürriyet, kendisine muhalif hürriyeti hür olarak kabul etmedikçe hürriyet olmaz.

-En hakiki sosyalistler hayvanlardır. Birbirlerinin ağzındaki kemiğe atılırlar.

-İnsanın zabıtası imandır.

-Bizim davamız yokuş yukarı çıkmanın davası, onlarınki ise yokuş aşağı yuvarlanmanın…

-Dağ, yüksek olduğu kadar uçurumu derindir.

-İslam’ın nazarında makbul sermayedar paraya hakim adamdır, paranın hakim olduğu adam değil.

-Hakikati bulan için hürriyete ihtiyaç yoktur.

-Yahudi nerede bir birlik, nerede içtimaî vahdet görürse, onu bozmaya memur ebedî bozguncudur.

-Bizde ne yazık ki fikir, kedinin suratına sigara dumanı üflenmiş gibi herkesin tuh deyip kaçtığı bir nesne haline geldi.

-Size mekteplerde okutulan tarihi kabul etmeyin!

-Size öyle bir tohum bırakmak nasip etti ki, Allah, mutlaka ağacını yetiştirmek borcu altındasınız!..

-İnkılap… Bu kelimenin cıcığını çıkardılar! Kağıdı yak, karbon olsun; karbona inkılap de… İnkılap budur!

-Halk Partisi bütün felaketlerin dikilitaşı olarak kurulmuş ve öyle gitmiştir bu memlekette…

-Ahlak, kainat önünde benim nasıl hareket edeceğimin manzumesidir, fikirse, kainatın ne olduğu davasıdır ve ikisi içiçedir.

-Sosyalizm ve Komünizm, dünyada tesbit ettiğimiz hastalığı tedavi için bünyeyi öldürme metodundan başka bir şey değildir!

-İslam, iman ruhunun, bitmez tükenmez, durmaz, dinlenmez aksiyonundan ibarettir.

-Mâna bozulunca, madde kabiliyetinin ve körükörüne atılganlığın hiçbir kıymeti kalmıyor.

-Düşmanımızın bile nerede ve niçin muvaffak olur gibi durduğunun sırrını bilmeliyiz! Başka türlü ona karşı kuvvetli olamayız. Ve onu yenmek hakkını Allah bize vermez.

-Şeriat, ebediyet kasasının şifresidir.

 

Necip Fazıl KISAKÜREK

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>