ustad-ailesi-star-gazetesi-erdogan-avukatlari-kamuoyuna-cagri

ÜSTAD’IN AİLESİNDEN STAR GAZETESİ VE CUMHURBAŞKANI’NIN AVUKATLARINCA YÜRÜTÜLEN HIRSIZLAMA TEŞEBBÜSÜNE KARŞI KAMUOYUNA ÇAĞRI

Üstad Necip Fazıl’ın oğlu Mehmet Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) adına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları ve Star gazetesine tepki göstererek, 2014 yılından bu yana Star gazetesince düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” ile marka olarak tescillenen Üstad’ın imzasının, evlatları ve Vakfın elinden alınmak istediğini kamuoyuna duyurdu.

Mehmet Kısakürek’in açıklaması şöyle:

“Necip Fazıl Ödülleri sebebiyle hukukî ihtilaf halinde ve mahkeme sürecinde bulunduğumuz Star Gazetesi tarafından, 46 yıldır kullandığımız tescilli markamız “Necip Fazıl” imzası, Necip Fazıl’ın evlatlarının, Yayınevi’nin ve Vakfı’nın elinden alınmak ve kendilerine mâledilmek istenmektedir.

Bizzat Cumhurbaşkanı’nın Avukatları tarafından yürütülmekte olan, hiçbir vicdana, insafa ve idrake sığmayacak bu davranışı şiddetle kınıyor, kamuoyu ile paylaşmayı görev addediyoruz.

Mehmed Kısakürek.”

SADECE İMZA DEĞİL, SİYASÎ İSTİSMAR DA SÖZ KONUSU

Vakfın, bu son açıklamasından önce yapılan muhtelif açıklama ve duyurular da meselenin sadece imzadan ibaret olmayıp,  çok daha derin bir mânâ ifade ettiğini ortaya koyuyor. O açıklamalar şöyle:

Necip Fazıl Ödülleri – Duyuru 1

Star Gazetesi tarafından ilk olarak 2014 yılında düzenlenen ve her yıl tekrarlanmakta olan “Necip Fazıl Ödülleri”, başlangıcından itibaren Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in fikir ve estetik dünyasına yabancı; onun manevî mirasını hiçe sayan tahrif ve tahkir edici bir üslupla, siyasi istismar zemininde yürütülmektedir.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı ve Büyük Doğu Yayınları, Necip Fazıl’ın fikir bütününün ve eserlerinin asliyetlerini korumakla yükümlü ve onları bu şekilde gelecek nesillere taşımakla mükelleftir.
Bugüne kadar bir hüsnüniyet içinde, “Necip Fazıl Ödülleri”nin, sabit prensiplere bağlı olarak düzenlenecek bir şartnameye kavuşturulmasını beklemiş olmamıza rağmen, devam edegelen süreçte, Star Gazetesi’ni, bütün uyarı ve eleştirilere kapalı, dışlayıcı bir tavır içinde görmüş bulunuyoruz.
Üstelik, “Necip Fazıl’ı değerlendirmek için henüz erken” diyen biri  Juri Başkanı yapılmış ve âdeta kasıtlı biçimde hareket edilerek, Üstad Necip Fazıl ve eserlerini açıkça tahfif eden ve en önemli eseri “İdeolocya Örgüsü” kitabını Faşist bir manifesto olarak itham eden birine de saygı ödülü verilmişdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızdan Ekim 2016 tarihinde vâki randevu talebimiz iki yıldır cevapsız bırakılmış, bu yüzden durum öncelikle kendisine arzedilememiştir.
Gerek Vakıf gerekse Yayınevi olarak, bulunduğumuz nokta, zamanın ve zeminin şartlarına tâbi değil; fikir ve sanatı siyasî dilin malzemesi hâline getiren anlayışla uzlaşma kabul etmez samimiyetin pazarlıksız prensiplerine bağlıdır.
Söz konusu Gazeteye, bu isim altındaki ödüllere son verilmesi hususunda gerekli ihtarname gönderilmiştir.
“Üstad”a nostaljik bir sevgi besleyenlerin bizi anlayışla karşılayacakları umudu içinde kamuoyuna duyuruyoruz.

03.10.2018
NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI

Yönetim Kurulu Başkanı Emrah KISAKÜREK

Bu duyurunun ardından gelen ikinci duyuru ise şöyleydi:

Necip Fazıl Ödülleri – Duyuru 2

2014 yılından beri her yıl düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri”nin, Üstad’ın fikir ve estetik dünyasına yabancı ve manevî mirasını hiçe sayan tahrif ve tahkir edici bir üslubla yürütüldüğünü beyanla, 02.10.2018 tarihinde Star Gazetesine gönderdiğimiz İhtarnâmeye cevap dahi verilmemiş olması üzerine, kanunî yola başvurulmuştur.

Mahkeme, talebimizi haklı bulmuş ve “Necip Fazıl Ödülleri” programını engelleyici ihtiyati tedbir kararı almıştır. (02.11.2018)
Ancak aynı mahkeme, görünürde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, “hukukun üstünlüğü” prensibinden vazgeçerek, “gücün üstünlüğü”ne itibar eden dönüşle ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştır.
Avukatlarımızın, gazete avukatlarına “Patronlarınız müvekkillerimizle görüşmeyi tercih etselerdi bir yol bulunabilirdi.” Şeklindeki iyi niyetli ifadelerine, “Patronumuz Ankara’da ve en tepede, nasıl gelsin?” cevabı son derece dikkate şâyan olup karşımızdaki istismarcı zihniyetin en açık göstergesidir.
Hakkımızı, kanun yoluyla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Malûmdur ki, Necip Fazıl’ın ismini, eser ve davasını, durdukları siyasi menfaat pozisyonu içinde aldıkları talimata göre istismar etmeye yeltenen her kim olursa olsun, karşısında bizi ve O’nun fikir ve dâvâ gönüldaşlarını bulacaktır.
Necip Fazıl’ın fikir bütününün ve eserlerinin asliyetlerini korumakla yükümlü ve onları bu şekilde gelecek nesillere taşımakla mükellef  Yayınevi,  Vakfı ve ailesi olarak, rızaya aykırı biçimde “Necip Fazıl” ismini kullanarak ödül programı tertiplenmesini kabul etmediğimizi, ve şiddetle reddettiğimizi bütün Gönüldaşlarımızın bilmesini istiyoruz.
Şahsî gâyelerini ve siyasi menfaatlerini tahkim etmek için dillerine doladıkları “Necip Fazıl” isminin,  75 senedir aziz tuttuğu hakikat  dâvasının, ilk önce kendine musallat süfli benlikleri ortadan kaldıracağından hiçbir şüphemiz yoktur.
Bizi karşılarına alan mağrur cücelere hatırlatacağımız tek şey, “Senden büyük Allah var!” ihtarından ibarettir.

http://www.adimlardergisi.com/ustadin-ailesinden-star-gazetesi-ve-cumhurbaskaninin-avukatlarinca-yurutulen-hirsizlama-tesebbusune-karsi-kamuoyuna-cagri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>